Triển khai kịp thời chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống thiên tai năm 2020

Tuyết Chinh| 29/05/2020 10:17

(TN&MT) - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã ban hành văn bản số 59/TWPCTT ngày 28/5 gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020.

Nội dung văn bản nêu rõ, để tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả ngay trong năm 2020, đặc biệt trong bối cảnh sau khi kiểm soát dịch COVID-19, dự báo thiên tai diễn ra dồn dập, trái quy luật vào cuối năm, công tác phòng, chống thiên tai cần đặt ở mức độ cao hơn, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, đồng thời bảo vệ thành quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ảnh minh họa

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân - Trưởng ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí năm 2020 và các năm tiếp theo để thực hiện các nhiệm vụ được giao tại mục II và điểm 13 Mục III; trong đó tập trung vào một việc kiện toàn cơ quan tham mưu về phòng, chống thiên tai các cấp đảm bảo tinh gọn, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu; tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống thiên tai, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố chỉ đạo việc bố trí nguồn lực để xây dựng, cập nhật bổ sung bộ cơ sở dữ liệu, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị phục vụ công tác tham mưu chỉ đạo điều hành, kết nối trực tuyến với Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo và Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai các cấp ở địa phương.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo việc hoàn thành xây dựng và củng cố các đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã trong năm 2020; tăng cường công tác thông tin, truyền thông về phòng, chống thiên tai với các hình thức đa dạng, phương thức dễ hiểu phù hợp với từng địa phương, vùng miền nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng của cộng đồng trên cơ sở các tài liệu Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo đã xây dựng và cung cấp.

Các tỉnh, thành phố đẩy nhanh tiến độ xử lý cấp bách các công trình phòng, chống thiên tai, đê điều, hồ đập, sạt lở, di dân vùng thiên tai đã được Thủ tướng Chính phủ bố trí kinh phí và có phương án đảm bảo an toàn trong quá trình thi công; đồng thời rà soát các trọng điểm đê điều, hồ chứa xung yếu, báo cáo Ban Chỉ đạo để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, các tỉnh, thành phố cần rà soát, cập nhật phương án ứng phó thiên tai theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-TWPCTT ngày 18/02/2020, trọng tâm là ứng phó với lũ quét, sạt lở đất khu vực miền núi, bão mạnh, lũ lớn khu vực ven biển, đồng bằng; kiểm tra toàn bộ các hệ thống đê điều, hồ đập, nhất là các công trình xung yếu, không để xảy ra sự cố như vỡ hồ chứa Đầm Thìn, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ vào ngày 28/5/2020.

Các tỉnh, thành phố gửi kế hoạch triển khai và định kỳ hàng quý, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo (qua Văn phòng thường trực trước ngày 20 các tháng cuối của quý và tháng 12) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng - Trưởng ban; đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai và Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 3/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết; dự kiến tổ chức sơ kết thực hiện Nghị quyết vào cuối năm 2020.

Trước đó, ngày 27/5, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 190/TB-VPCP về ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triển khai kịp thời chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống thiên tai năm 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO