TP. Cần Thơ: Đẩy mạnh công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

Lê Hùng| 26/04/2022 13:24

(TN&MT) - Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 6/2/2012 của Thành ủy TP. Cần Thơ về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH) trên địa bàn thành phố, công tác quản lý đất đai, phòng ngừa ô nhiễm môi trường, ứng phó với BĐKH đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng và phát triển TP. Cần Thơ ngày càng hiện đại, xanh - sạch - đẹp.

a1.-tp.-can-tho-trien-khai-giai-phap.jpg

Nhiều kết quả đạt được

Theo Sở TN&MT TP. Cần Thơ, để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, TP. Cần Thơ đã luôn quan tâm triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm môi trường; đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp và nước thải đô thị; giám sát chặt chẽ việc thu gom, lưu trữ, xử lý chất thải nguy hại; kiên quyết không đưa vào xây dựng, vận hành các dự án chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về bảo vệ môi trường; không phê duyệt quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, TP. Cần Thơ còn đầu tư các trạm quan trắc tự động, liên tục nguồn nước, khí thải để giám sát chặt chẽ chất lượng nguồn nước mặt, nước ngầm, không khí; đồng thời, triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu vực lưu chứa rác, bao gói thuốc bảo vệ thực vật; tăng cường thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị, chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại và chất thải y tế theo đúng quy định, góp phần nâng cao các chỉ tiêu về môi trường.

a1.-tp.-can-tho-trien-khai-giai-phap.jpg

Thời gian qua, TP. Cần Thơ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH

Tính đến cuối năm 2021, tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch ở khu vực đô thị trên địa bàn TP. Cần Thơ đạt 98%, còn ở khu vực nông thôn là 85,5%; tỷ lệ thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 98,42%; diễn biến các thành phần môi trường đất, nước, không khí từ năm 2011 - 2020 đều nằm trong ngưỡng cho phép. Với những kết quả quan trọng đó, năm 2017, TP. Cần Thơ đạt giải thưởng thành phố tiềm năng bền vững về môi trường ASEAN về không khí sạch và đến cuối năm 2021, TP. Cần Thơ cũng đã đạt giải thưởng thành phố ASEAN bền vững môi trường.

Trong lĩnh vực đất đai, từ năm 2012 đến nay, TP. Cần Thơ đã tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các quy định của Luật Đất đai năm 2013; gắn kết quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng, quy hoạch các ngành và lồng ghép với chương trình ứng phó với BĐKH; hạn chế tối đa tình trạng giao đất, cho thuê đất ngoài quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đồng thời, tạo hành lang pháp lý trong việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, từ đó góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, TP. Cần Thơ cũng luôn quan tâm triển khai các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Tính đến cuối năm 2021, TP. Cần Thơ đã cấp được 137.769,32ha/138.014,27ha, đạt tỷ lệ 99,82% diện tích đất cần cấp. Hiện, các cơ quan, đơn vị chức năng của thành phố đang tập trung tháo gỡ khó khăn để tiếp tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích còn lại cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Thời gian qua, để giảm thiểu những ảnh hưởng từ BĐKH đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, TP. Cần Thơ đã xây dựng năng lực dự báo, cảnh báo và các giải pháp chủ động phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với BĐKH; nhận diện đầy đủ các rủi ro về sụt lún, sạt lở, nước biển dâng, triều cường, hạn hán, xâm nhập mặn để chủ động đề ra các giải pháp ứng phó hiệu quả; đồng thời, đẩy mạnh lồng ghép thích ứng BĐKH, bảo vệ môi trường trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

Ngoài ra, TP. Cần Thơ cũng đã đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, thích ứng BĐKH trong xây dựng đô thị, phát triển, sử dụng năng lượng, giao thông, vật liệu xây dựng, thoát nước. Hiện nay, 100% công trình sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn thành phố sử dụng vật liệu không nung; đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp, người dân sử dụng nhiên liệu sạch trong giao thông vận tải công cộng và tư nhân, góp phần sử dụng tiết kiệm tài nguyên, giảm thiểu phát thải khí nhà kính.

Kế thừa và phát huy

Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Thành ủy TP. Cần Thơ về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó BĐKH trên địa bàn thành phố, theo Sở TN&MT TP. Cần Thơ, thời gian tới, TP. Cần Thơ sẽ tập trung triển khai lập và hoàn thành kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2025 và quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo tích hợp đầy đủ các nội dung về bảo vệ môi trường, quản lý sử dụng tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với BĐKH; đồng thời, liên kết đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội với các tỉnh trong vùng ĐBSCL và TP.HCM.

Hiện tại, TP. Cần Thơ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2015 - 2030; đồng thời, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thành nhiệm vụ đánh giá khí hậu; ban hành Kế hoạch tăng cường khả năng chống chịu đến năm 2030.

Cùng với đó, Sở TN&MT TP. Cần Thơ, các sở, ngành và các cơ quan, đơn vị chức năng của TP. Cần Thơ sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Thới Lai, quận Thốt Nốt và huyện Cờ Đỏ; đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả dự án VILG trên địa bàn 4 quận, huyện, bao gồm: Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Phong Điền.

TP. Cần Thơ cũng sẽ tích cực hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 thuộc thẩm quyền của địa phương, tổ chức thực hiện hiệu quả các quy định của Luật này; thực hiện đồng bộ các giải pháp về thích ứng, ứng phó với BĐKH; hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp, xung đột trong ứng phó với BĐKH, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường, góp phần phát triển nền kinh tế TP. Cần Thơ theo hướng tuần hoàn, tăng trưởng xanh, bền vững.

Đồng thời, TP. Cần Thơ sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức ứng phó với BĐKH, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường cho lực lượng công chức, viên chức, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp trên địa bàn TP. Cần Thơ; phát huy sức mạnh đoàn kết của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, hình thành mạng lưới tuyên truyền, giáo dục tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động ứng phó với BĐKH của toàn xã hội.

Bên cạnh đó, TP. Cần Thơ sẽ tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong bảo vệ môi trường và ứng phó BĐKH; chú trọng nghiên cứu, phát hiện, tận dụng cơ hội, chuyển hóa thách thức từ BĐKH và tai biến thiên nhiên để phát triển bền vững; tăng tỷ trọng các ngành ít phụ thuộc vào điều kiện, tài nguyên thiên nhiên nhưng phù hợp với xu thế BĐKH; tiếp tục huy động, sử dụng các nguồn lực và chủ động hợp tác, hội nhập quốc tế; coi trọng việc tham gia và thực hiện các Điều ước quốc tế.

Đồng thời, TP. Cần Thơ cũng sẽ tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, đối thoại chính sách với các nước về ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tận dụng hiệu quả sự giúp đỡ của quốc tế về tài chính, khoa học công nghệ, nhân lực trong ứng phó với BĐKH, sử dụng bền vững tài nguyên đất, nước…; tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy; hoàn thiện cơ chế, chính sách huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực theo hướng tổng hợp, thống nhất, tập trung đầu mối; xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành, liên vùng, khuyến khích xã hội hóa để nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. Cần Thơ: Đẩy mạnh công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO