--Quảng cáo---

Thanh Hóa: Tăng cường trồng cây xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu - Thu Thủy - 21:20 25/05/2021

(TN&MT) - Nhằm giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân. Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch số 120/KH-UBND về việc trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025. Toàn tỉnh trồng được ít nhất 34,5 triệu cây xanh.

Mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền các cấp, cộng đồng dân cư và người dân đối với công tác phát triển rừng và trồng cây xanh; xác định rõ vai trò của cây xanh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu. Cụ thể hóa chủ trương trồng 1 tỷ cây xanh, giai đoạn 2021-2025 theo tinh thần Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 12/12/2020 của Chính phủ, Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 và Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Trồng cây xanh để bảo vệ môi trường

Phát triển cây xanh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Trồng cây xanh trở thành phong trào thi đua của mọi cấp, mọi ngành, trong từng khu dân cư với sự tham gia của mọi người dân; đối với tổ chức phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” ở các địa phương từ năm 2022 chỉ tiêu cao gấp 2 lần so với kết quả thực hiện năm 2020; phấn đấu đến hết năm 2025, toàn tỉnh trồng được ít nhất 34,5 triệu cây.

Trồng cây xanh phân tán tại khu vực đô thị, nông thôn và một phần diện tích trồng cây xanh trong rừng tập trung (gồm trồng rừng phòng hộ, đặc dụng; trồng mới rừng sản xuất trồng loài cây gỗ lớn lâu năm, không bao gồm cây trồng rừng thay thế và cây trồng rừng tái canh sau khai thác gỗ).

Kế hoạch giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh trồng ít nhất 34,5 triệu cây xanh phù hợp với điều kiện sinh thái, quy hoạch và quỹ đất hiện có của từng địa phương, trong đó: Chỉ tiêu kế hoạch trồng cây xanh theo khu vực. Trồng cây xanh phân tán (cả khu vực đô thị và nông thôn) ít nhất 30 triệu cây, tương đương 87%. Trồng cây xanh tập trung ít nhất 2.629 ha, tương đương khoảng 4,5 triệu cây (13% kế hoạch); bình quân mỗi năm trồng ít nhất 525 ha rừng. Kế hoạch trồng cây xanh năm 2021, trồng khoảng 6,1 triệu cây xanh (trong đó, trồng cây xanh phân tán khoảng 5,2 triệu cây, tăng khoảng 2,6 lần so với năm 2020). Từ năm 2022 - 2025 mỗi năm trồng ít nhất 7 triệu cây xanh (trong đó, trồng cây xanh phân tán 6,2 triệu cây, tăng khoảng 3,1 lần so với năm 2020).

Từ đó, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai, cân đối, bố trí kinh phí tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch này.

Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát quy hoạch sử dụng đất, trong đó xác định quỹ đất trồng rừng phòng hộ, đất trồng mới rừng sản xuất gỗ lớn, đất quy hoạch trồng cây xanh đô thị, đất phát triển trồng cây xanh phân tán vùng nông thôn. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch trồng rừng, trồng cây xanh phân tán hàng năm và cả giai đoạn 2021- 2025 đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch.

  • Thanh Hóa: Quản lý cây xanh đô thị để bảo vệ môi trường
    Môi trường - Thu Thủy - 15:11 06/05/2021
    (TN&MT) - Ô nhiễm môi trường do hít phải khói bụi độc hại, tiếng ồn, ánh sáng tại đô thị đang làm ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Việc trồng cây xanh là biện pháp tự nhiên làm giảm các khí độc hại thải ra môi trường, giúp không khí trở nên trong lành hơn. Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh để bảo vệ môi trường.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO