Thanh Hóa: Quản lý khu bảo tồn biển Việt Nam

Thu Thủy| 26/12/2021 17:06

(TN&MT) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công văn số 20174/UBND-NN thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý khu bảo tồn biển Việt Nam.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Thủy sản, các văn bản hướng dẫn Luật về bảo tồn biển và nội dung Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 01/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ đến UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển và ngư dân địa phương.

Thanh Hóa yêu cầu xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học biển

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền thu hồi diện tích biển, đảo, ven đảo thuộc các dự án vi phạm pháp luật, không thực hiện đúng nội dung được phê duyệt; phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho cấp có thẩm quyền cấp phép các dự án đầu tư phát triển đảm bảo không chồng lấn trên phần diện tích đã quy hoạch thành lập khu bảo tồn biển, khu vực có phân bố của các hệ sinh thái rạn san hô, cỏ biển, rừng ngập mặn; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tham mưu giao khu vực biển và cấp phép nhận chìm ở biển theo thẩm quyền; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học biển; kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhận chìm ở biển, hoạt động lấn biển, hoạt động khai thác khoáng sản trên biển để hạn chế tối đa tác động, ảnh hưởng xấu đến môi trường biển, hệ sinh thái biển và nguồn lợi thủy sản.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ được giao thẩm định, đánh giá năng lực, điều kiện và tính khả thi đối với các dự án đầu tư, xây dựng khu nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái tại các khu vực ven biển, đảo,... phù hợp với các quy hoạch, không gây tổn hại đến sinh thái, môi trường tại khu vực biển, đảo, khu bảo tồn biển, đảm bảo quy định pháp luật, lợi ích kinh tế và an ninh quốc phòng.

Phổ biến pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn biển trên các vùng biển, hải đảo theo quy định của pháp luật; nâng cao năng lực và tổ chức lực lượng sẵn sàng ứng phó các sự cố môi trường trên các vùng biển, hải đảo; phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng của các sở, ngành khác tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo.

UBND các huyện, thị xã, thành phố ven phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan thẩm định, đánh giá kỹ năng lực, điều kiện và tính khả thi đối với các dự án đầu tư, xây dựng khu nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái tại các khu vực ven biển, đảo,... phù hợp với các quy hoạch, không gây tổn hại đến sinh thái, môi trường tại khu vực biển, đảo, khu bảo tồn biển, đảm bảo quy định pháp luật, lợi ích kinh tế và an ninh quốc phòng theo phân cấp quản lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Quản lý khu bảo tồn biển Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO