--Quảng cáo---

Thanh Hóa: Phê duyệt Kế hoạch thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai

Biến đổi khí hậu - Hoàng Anh - 12:10 04/06/2021

(TN&MT) - UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 1851/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa năm 2021.

Theo đó, đối với các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài đóng trên địa bàn tỉnh: Mức đóng góp bắt buộc một năm là 2/10.000 (hai phần vạn) trên tổng giá trị tài sản hiện có theo báo cáo tài chính hàng năm nhưng tối thiểu là 500.000 đồng, tối đa 100.000.000 đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến hết tuổi lao động theo quy định của pháp luật về lao động đóng góp như sau: Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang hưởng lương, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương cơ bản sau khi trừ các khoản thuế, bảo hiểm phải nộp. Người lao động trong các doanh nghiệp đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng Người lao động khác đóng 15.000 đồng/người/năm.

UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Kế hoạch thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa năm 2021

Theo kế hoạch, tổng thu Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa năm 2021 là hơn 86 tỷ đồng. Các Sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh, lực lượng vũ trang và UBND cấp huyện, doanh nghiệp tổ chức thu, nộp Quỹ đối với công dân trong độ tuổi lao động, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 1 lần trước ngày 30/6/2021; đối với tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài nộp 1 lần trước ngày 30/10/2021.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm thu Quỹ Phòng, chống thiên tai đảm bảo không trùng lắp đối tượng thu, không thu của các đối tượng thuộc diện miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp quỹ theo quy định của pháp luật. Thực hiện công khai danh sách thu và nội dung chi Quỹ Phòng, chống thiên tai theo quy định.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Cơ quan quản lý Quỹ cấp tỉnh thông báo số thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2021 đến các cơ quan, tổ chức, UBND cấp huyện, các doanh nghiệp theo quyết định này, tiếp nhận số thu về Quỹ, đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn công tác thu, nộp Quỹ, giải đáp các thắc mắc có liên quan.

Thực hiện trách nhiệm công khai kết quả thu, chi Quỹ Phòng, chống thiên tai theo quy định Cục Thuế tỉnh phối hợp với Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh trong việc hỗ trợ thu Quỹ đối với tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh (do Cục Thuế tỉnh trực tiếp quản lý); đôn đốc các tổ chức kinh tế này thu, nộp Quỹ trực tiếp vào tài khoản của Cơ quan quản lý Quỹ cấp tỉnh.

  • Thanh Hóa: Chuẩn bị tốt công tác phòng chống thiên tai
    Biến đổi khí hậu - Bài và ảnh: Thu Thủy - 14:03 11/12/2020
    (TN&MT) - Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thanh Hóa đã họp bàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; giao chỉ tiêu chuẩn bị vật tư dự trữ PCLB năm 2020 cho các huyện, thị xã, thành phố có đê; chỉ đạo các cấp, các ngành, triển khai mọi mặt công tác chuẩn bị để sẵn sàng ứng phó với thiên tai trong năm 2020.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO