--Quảng cáo---

Thanh Hóa: Phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025

Bất động sản - Thu Thủy - 12:29 04/10/2021

(TN&MT) - UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3795/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025, với nhu cầu vốn khoảng 149.255 tỷ đồng.

Theo đó, Thanh Hóa đặt ra chỉ tiêu đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 28,6 m2 sàn/người (trong đó: tại đô thị đạt 35 m2 sàn/người, nông thôn đạt 24,3 m2 sàn/người). Diện tích nhà ở tối thiểu: 10 m2 sàn/người. Tổng diện tích sàn nhà ở tăng thêm giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 19.242.267 m2 sàn (tương ứng với khoảng 193.939 căn nhà ở).

Tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 97,9%, giảm tỷ lệ nhà ở đơn sơ còn 1,5% trên tổng số nhà ở toàn tỉnh. Nhu cầu về vốn phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 149.255 tỷ đồng

Nhu cầu về vốn phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 149.255 tỷ đồng

Thanh Hóa dành quỹ đất cho việc phát triển nhà ở đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt, trong đó đặc biệt quan tâm tới quỹ đất, quỹ nhà ở để bố trí tái định cư phục vụ cho nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng và chỉnh trang đô thị. Khi lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong các giai đoạn tiếp theo căn cứ nhu cầu quỹ đất để phát triển nhà ở được đề xuất trong Chương trình và Kế hoạch phát triển nhà ở.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo triển khai kế hoạch phát triển nhà ở và thực hiện quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn quản lý; tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch phát triển nhà trên địa bàn theo định kỳ hoặc đột xuất, gửi Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Rà soát và lựa chọn quỹ đất phù hợp với các quy hoạch liên quan để giới thiệu địa điểm thực hiện các dự án phát triển nhà ở.

Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị có liên quan thực hiện rà soát quỹ đất đã giao cho các chủ đầu tư để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi đất đối với các dự án chậm triển khai hoặc không thực hiện để giao cho các chủ đầu tư khác thực hiện đáp ứng yêu cầu tiến độ. Phối hợp báo cáo, cung cấp thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO