Tài sản nào gắn liền với đất được cấp sổ đỏ?

Báo TN&MT| 23/06/2022 22:12

(TN&MT) - Bạn đọc Vũ Đặng Hồng Liên (An Giang) hỏi: Gia đình tôi đang làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất. Xin hỏi, những tài sản gì gắn liền với đất được cấp sổ đỏ và những trường hợp tài sản gắn liền với đất không được chứng nhận quyền sở hữu?

Câu hỏi của bạn Báo Tài nguyên & Môi trường tư vấn như sau:

Hiện nay, Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản liên quan đã đưa ra các quy định cụ thể về những loại tài sản gắn liền với đất được cấp sổ đỏ và các trường hợp tài sản gắn liền với đất không được chứng nhận quyền sở hữu. Cụ thể:

4 loại tài sản gắn liền với đất được cấp sổ đỏ

Căn cứ khoản 1 Điều 104 Luật Đất đai 2013 và Điều 31, 32, 33, 34 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, tài sản gắn liền với đất được chứng nhận quyền sở hữu và được ghi tại trang 2 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi chung là Giấy chứng nhận) gồm: Nhà ở; Công trình xây dựng khác (công trình xây dựng không phải là nhà ở); Rừng sản xuất là rừng trồng; Cây lâu năm.

Xin lưu ý, để được chứng nhận quyền sở hữu thì điều kiện trước tiên là những loại tài sản trên tồn tại tại thời điểm cấp sổ đỏ và đáp ứng đủ điều kiện.

cay-trong-lau-nam.jpg
Cây lâu năm là loại tài sản gắn liền với đất được cấp sổ đỏ nếu đáp ứng đủ điều kiện 

7 trường hợp tài sản gắn liền với đất không được chứng nhận quyền sở hữu

Theo Điều 35 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Khoản 16 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP, tài sản gắn liền với đất không được chứng nhận quyền sở hữu khi thuộc một trong các trường hợp sau:

Tài sản gắn liền với đất mà thửa đất có tài sản đó không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định này;

Nhà ở hoặc công trình xây dựng khác được xây dựng tạm thời trong thời gian xây dựng công trình chính hoặc xây dựng bằng vật liệu tranh tre, nứa, lá, đất; công trình phụ trợ nằm ngoài phạm vi công trình chính và để phục vụ cho việc quản lý, sử dụng, vận hành công trình chính;

Tài sản gắn liền với đất đã có thông báo hoặc quyết định giải tỏa, phá dỡ hoặc đã có thông báo, quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Nhà ở, công trình được xây dựng sau thời điểm công bố cấm xây dựng; xây dựng lấn, chiếm mốc giới bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử văn hóa đã xếp hạng; tài sản gắn liền với đất được tạo lập từ sau thời điểm quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà tài sản được tạo lập đó không phù hợp với quy hoạch được duyệt tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trừ trường hợp chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng không phải là nhà ở thed quy định tại Điều 31 và Điều 32 của Nghị định này có giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định của pháp luật về xây dựng.”

Tài sản thuộc sở hữu của Nhà nước, trừ trường hợp tài sản đã được xác định là phần vốn của Nhà nước đóng góp vào doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;

Tài sản gắn liền với đất không thuộc trường hợp được chứng nhận quyền sở hữu theo quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định này;

Tài sản tạo lập do chuyển mục đích sử dụng đất trái phép.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tài sản nào gắn liền với đất được cấp sổ đỏ?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO