Sơn La: Giám sát thực hiện chính sách, pháp luật quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai

17/01/2019 20:54

(TN&MT) - Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Sơn La vừa thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đối tượng giám sát gồm UBND tỉnh và UBND 11 huyện, thành phố. Thời gian giám sát trong tháng 1-2/2019.

Nội dung giám sát gồm: Việc ban hành cụ thể hóa chính sách pháp luật, công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện. Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai gồm: Việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh, thực hiện quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất các cấp; việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và thực hiện các quy hoạch đô thị; sự thống nhất giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch đô thị và các quy hoạch ngành, lĩnh vực khác có sử dụng đất; sự thống nhất giữa quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất…

Việc quản lý đất đai tại đô thị, gồm khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất; điều tra, đánh giá tài nguyên đất; điều tra xây dựng giá đất; giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất; phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai, quy hoạch đô thị; giải quyết tranh chấp về đất đai, khiếu nại, tố cáo trong quản lý, sử dụng đất…

Công tác thanh, kiểm tra, theo dõi, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật trong quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị…

Việc thành lập Đoàn giám sát nhằm xem xét, đánh giá việc cụ thể hóa chính sách, pháp luật; công tác chỉ đạo điều hành và tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018. Đánh giá những kết quả đạt được, những vướng mắc, bất cập của chính sách, pháp luật và những tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Từ đó, đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Giám sát thực hiện chính sách, pháp luật quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO