--Quảng cáo---

Sóc Trăng: Triển khai quy định góp quyền sử dụng đất để thực hiện dự án

Đất đai - 08:15 27/06/2019

(TN&MT) - Theo Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng, hiện Sở này đang tập trung phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 12 ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh Sóc Trăng quy định về góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

SOC
Sắp tới, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được góp quyền sử dụng đất để thực hiện dự án

Theo đó, đối tượng áp dụng là hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao trong hạn mức; đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất; đất nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận thừa kế thuộc diện thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Chủ đầu tư thực hiện dự án trong khu vực đất thuộc diện thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; cơ quan quản lý Nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước được giao nhiệm vụ thực hiện thủ tục liên quan đến góp quyền sử dụng đất đề thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác có liên quan.

Phương thức góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 188 Luật Đất đai và tại Khoản 34 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Điều kiện lập phương án, chủ đầu tư có văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận góp vốn đất nông nghiệp để thực hiện dự án. Đối với đất chuyên trồng lúa nước thì người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước phải nộp một khoản tiền để Nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa theo Quyết định của UBND tỉnh Sóc Trăng.

Về thẩm định phương án, chủ đầu tư nộp phương án góp quyền sử dụng đất trong khu vực dự án để Sở TN&MT thẩm định; theo nội dung phương án góp quyền sử dụng đất Sở TN&MT tổ chức lấy ý kiến các đơn vị có liên quan, tổng hợp báo cáo trình UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt theo quy định. Thời gian thẩm định phương án được thực hiện đồng thời với thời gian thẩm định nhu cầu và điều kiện sử dụng đất theo thủ tục hành chính hiện hành.

Về góp quyền sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất và chủ đầu tư khi góp quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì căn cứ vào phương án đã được phê duyệt, lập thành hợp đồng góp quyền sử dụng đất, hợp đồng góp quyền sử dụng đất phải được công chứng, chứng thực theo quy định tại Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai.

Khi hết thời hạn góp quyền sử dụng đất hoặc do thỏa thuận của các bên về chấm dứt việc góp quyền sử dụng đất thì bên nhận góp quyền sử dụng đất và bên góp quyền sử dụng đất thực hiện theo thỏa thuận tại hợp đồng, văn bản về góp quyền sử dụng đất, văn bản về thỏa thuận của các bên về chấm dứt việc góp quyền sử dụng đất, trong đó chế độ sử dụng đất thực hiện theo mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất sau khi các bên hợp đồng góp quyền sử dụng đất.

Trường hợp điều chỉnh lại quyền sử dụng đất, bên góp quyền sử dụng đất được hưởng các quyền theo quy định của Bộ Luật Dân sự và Luật Đất đai, trừ trường hợp trong hợp đồng góp quyền sử dụng đất giữa các bên có thỏa thuận khác; bên nhận góp quyền sử dụng đất có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Luật Đất đai, trừ trường hợp trong hợp đồng góp quyền sử dụng đất giữa các bên có thỏa thuận khác.

Hoặc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua hình thức nhận góp vốn quyền sử dụng đất mà có thời hạn sử dụng đất khác nhau, trong đó có một phần diện tích đất có thời hạn ổn định lâu dài thì thời hạn sử dụng đất được xác định lại theo thời hạn của dự án đầu tư quy định tại Khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai; trường hợp  không thuộc diện thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư thì thời hạn sử dụng đất không được vượt quá 50 năm…


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO