Quảng Ngãi: Bảo vệ khoáng sản theo phạm vi quản lý

11/07/2017 00:00

(TN&MT) - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng vừa có công văn yêu cầu thủ trưởng các Sở, ngành tiếp tục thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1862/UBND-NNTN ngày 05/4/2017 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.  

Chủ tịch tỉnh yêu cầu các sở, ngành nghiêm túc thực hiện công tác quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh
Chủ tịch tỉnh yêu cầu các sở, ngành nghiêm túc thực hiện công tác quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Cụ thể, nội dung công văn chỉ đạo các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Xây dựng, Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh, Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi; UBND các huyện, thành phố Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1862/UBND-NNTN ngày 05/4/2017. Đồng thời, theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6667/VPCP-CN ngày 27/6/2017. 

​UBND các huyện, thành phố Quảng Ngãi: Lập đề xuất Kế hoạch bảo vệ khoáng sản theo phạm vi quản lý, gửi Sở TN&MT trước ngày 30/8/2017 để tổng hợp trình UBND tỉnh.

Giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Công Thương, trên cơ sở Kế hoạch bảo vệ khoáng sản của UBND các huyện, thành phố, khẩn trương xây dựng hoàn thành phương án bảo vệ khoáng sản trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 30/9/2017.

Ngoài ra, tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ liên quan đến thăm dò, cấp phép khai thác khoáng sản; không tham mưu việc cấp mới, gia hạn thời hạn khai thác đối với các khu vực khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường ở các chân sườn đồi, núi, dọc theo các tuyến đường quốc lộ để bảo vệ cảnh quan, môi trường.

Thủ trưởng các Sở, ngành: TN&MT, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm trong các hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.  

      Tin & ảnh:Võ Hà

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi: Bảo vệ khoáng sản theo phạm vi quản lý
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO