Nậm Nhùn (Lai Châu): Siết chặt quản lý đất đai

Hà Thuận| 31/07/2020 08:59

(TN&MT) - Từ khi chia tách và thành lập huyện đến nay, công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu đã có những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc đưa Nậm Nhùn từng bước phát triển kinh tế - xã hội.

Một góc thị trấn Nậm Nhùn.

Huyện Nậm Nhùn được thành lập vào năm 2012, trên cơ sở tách 5 xã: Hua Bum, Mường Mô, Nậm Chà, Nậm Hàng, Nậm Manh và thị trấn Nậm Nhùn của huyện Mường Tè và 5 xã: Lê Lợi, Nậm Ban, Nậm Pì, Pú Đao, Trung Chải của huyện Sìn Hồ. Huyện Nậm Nhùn là huyện biên giới nghèo, có diện tích đất tự nhiên 1.388,04km2. Huyện có 3 xã biên giới với 24,671km đường biên giới giáp huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Với địa hình chia cắt, nhiều đồi núi dốc, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, nhận thức của một số bộ phận người dân còn hạn chế, xuất phát điểm kinh tế - xã hội của huyện Nậm Nhùn tương đối thấp.

Những năm trước đây, công tác quản lý và sử dụng đất đai của huyện Nậm Nhùn vẫn còn bộc lộ những hạn chế nhất định: Cấp ủy Đảng, chính quyền một số xã chưa sát sao trong chỉ đạo, thiếu chặt chẽ và quyết liệt. Cán bộ địa chính kiêm nhiệm, chưa thực hiện hết chức trách nhiệm vụ được giao. Ý thức chấp hành pháp luật, các quy định về tài nguyên môi trường của một số tổ chức, người dân còn hạn chế dẫn đến tình trạng vi phạm trong quản lý và sử dụng đất, tự ý san ủi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất vẫn xảy ra.

Bên cạnh đó, công tác quản lý đất đai gặp một số khó khăn và trở ngại, nhiều dự án phát sinh chưa có trong kế hoạch sử dụng đất, chưa có giá đất nên công tác thu hồi đất bồi thường, hỗ trợ thực hiện dự án chậm tiến độ. Hiện trạng sử dụng đất và hồ sơ không khớp nhau do đó khó khăn trong quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng. Việc xác định nguồn gốc sử dụng đất tại một số địa phương thiếu chặt chẽ dẫn đến khó khăn trong quá trình lập hồ sơ cũng như giải quyết tranh chấp đất đai. Việc đo đạc cấp giấy chứng nhận bổ sung ở các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa chưa thực hiện đo đạc được do thiếu nguồn vốn.

Công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính còn nhiều khó khăn, nhất là tại các xã vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa.

Ông Nguyễn Đức Hiền - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nậm Nhùn cho biết: Nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai, huyện giao Chủ tịch UBND các xã phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn theo đúng quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành; có trách nhiệm kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm sử dụng đất như: lấn chiếm xây dựng công trình trái phép; chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; thực hiện công khai, minh bạch, tuân thủ đầy đủ các quy định về trình tự thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư…

UBND huyện Nậm Nhùn chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai, nhằm chuyển biến nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ và Nhân dân trên địa bàn, tạo sự đồng thuận đối với quá trình xử lý hành vi vi phạm theo quy định.

Để chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, UBND huyện Nậm Nhùn đã ban hành Văn bản số 709/CV-TNMT ngày 27/4/2018 về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai, đặc biệt là công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm. Cùng với đó, tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ địa chính về nghiệp vụ tiếp nhận, xử lý, tăng cường hướng dẫn người dân về các thủ tục đăng ký hồ sơ, quản lý và sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật.

Nhờ đó, công tác quản lý, giao dịch về đất đai trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, nhu cầu sử dụng đất hàng năm tăng nhanh, tạo nguồn thu từ thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ đất. Tính đến nay, UBND huyện đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở cho người dân với 0,25ha, thu ngân sách 7.164 triệu đồng, đất thương mại dịch vụ 0,52ha, thu ngân sách 11.566 triệu đồng.

Đoàn công tác UBND huyện Nậm Nhùn kiểm tra thực địa công tác quy hoạch khu dân cư tại xã Pú Đao năm 2020. Ảnh: Tuấn Hùng

Theo thống kê của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Nậm Nhùn, năm 2019, huyện đã tiếp nhận giao dịch đảm bảo 37 hồ sơ trong đó: 27 trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất, 10 trường hợp xóa thế chấp quyền sử dụng đất; tiếp nhận và giải quyết 50 hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thực hiện thẩm định và tham mưu phê duyệt phương án giao đất, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 638 hộ gia đình, trong đó 329 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để trồng cây cao su. Kiểm tra thực địa hồ sơ đo đạc ranh giới và điều tra đánh giá tài nguyên rừng phục vụ công tác giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho cộng đồng dân cư tham gia dự án “Quản lý rừng bền vững và Đa dạng sinh học nhằm giảm phát khí CO2” tại xã Nậm Manh.

Cùng với đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nậm Nhùn đã chủ động tham mưu với các chủ đầu tư dự án, UBND các xã, thị trấn triển khai lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2025, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện, đăng ký các danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh năm 2020.

Nhờ đẩy mạnh tăng cường các giải pháp mà công tác quản lý đất đai của huyện Nậm Nhùn được siết chặt. Việc sử dụng đất ngày càng có hiệu quả góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nậm Nhùn (Lai Châu): Siết chặt quản lý đất đai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO