--Quảng cáo---

Muốn chuyển mục đích sử dụng đất phải có sổ đỏ

Tư vấn pháp luật - 12:34 11/07/2019

(TN&MT) - Gia đình tôi có 350m2 đất ao từ thời ông cha để lại. Từ rất lâu nay, gia đình tôi vẫn nộp thuế sử dụng ao đầy đủ hàng năm và có giấy nộp thuế. Nhưng đến nay gia đình tôi chưa được cấp giấy phép sử dụng đất. Bây giờ gia đình tôi làm thủ tục xin cấp sổ đỏ thì sẽ được cấp đất loại gì? Chúng tôi muốn được cấp thành đất ở để xây nhà có được không?

Trả lời

Câu hỏi của bạn Báo Tài nguyên & Môi tư vấn như sau:

Theo như bạn cho biết thì đất của gia đình bạn là đất ao được ông cha để lại, từ trước gia đình bạn vẫn nộp thuế đầy đủ thì đây là căn cứ để cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bạn. Loại đất gia đình bạn được cấp sẽ là đất nông nghiệp dùng nuôi trồng thủy sản. Việc xác định loai đất này theo đúng quy định tại Điều 11 Luật Đất đai 2013 như sau:

"Việc xác định loại đất theo một trong các căn cứ sau đây:

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã được cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

2. Giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật này đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quy định tại khoản 1 Điều này;

3. Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quy định tại khoản 1 Điều này;

4. Đối với trường hợp không có giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này thì việc xác định loại đất thực hiện theo quy định của Chính phủ.”
 

ao
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Về việc xây nhà:  Trước tiên, gia đình bạn phải hoàn tất thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất trên. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận, nếu muốn gia đình bạn có thể tiến hành thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể:

Theo quy định tại Điều 57 Luật Đất Đai 2013:

 “1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

 d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

 đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

 e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

 g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

 2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.” 

Như vậy, sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích sử dụng đất là đất ao, gia đình bạn có thể tiến hành chuyển đổi mục đích sử dụng đất với điều kiện là sự cho phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 

 


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO