Lạng Sơn: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn

Hoàng Nghĩa| 29/04/2022 14:40

(TN&MT) - Tỉnh ủy Lạng Sơn vừa ban hành Kế hoạch số 60-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kế hoạch nhằm tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền về công tác khí tượng thủy văn, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phục vụ thiết thực đời sống nhân dân.

20210108_101653(3).jpg
Cán bộ Trạm Khí tượng Mẫu Sơn đo nhiệt độ tại đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn).

Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% các công trình thuộc đối tượng phải quan trắc khí tượng thủy văn được thực hiện quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật.

100% số liệu quan trắc tại các công trình phải quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật được thu nhận, tích hợp vào cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia; Chuyển đổi số lĩnh vực khí tượng thủy văn đạt 100% theo chỉ tiêu chuyển đổi số của ngành TN&MT; cập nhật, số hóa 100% tư liệu giấy khí tượng thủy văn.

Phấn đấu đạt 100% bản tin dự báo, cảnh báo do ngành Khí tượng thủy văn ban hành được truyền tải đầy đủ, kịp thời đến chính quyền cấp cơ sở, hộ gia đình, cá nhân, nhất là tại các vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai; Phát triển thêm từ 30 - 50% số lượng chương trình truyền hình, truyền thanh, các sản phẩm truyền thông khí tượng thủy văn; Ít nhất 90% các cấp chính quyền, hộ gia đình có hiểu biết cơ bản về bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

Tỉnh ủy Lạng Sơn yêu cầu, việc triển khai thực hiện phải bám sát nội dung Chỉ thị số 10-CT/TW, Luật Khí tượng, thủy văn, các quy định có liên quan và phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng ngành, lĩnh vực, địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lạng Sơn: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO