Lai Châu: “Tết trồng cây” phải gắn với chỉ tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững

Hà Thuận| 18/02/2021 11:15

(TN&MT) - Để đảm bảo công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn, UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phát động và thực hiện “Tết trồng cây”. Theo đó, Kế hoạch thực hiện “Tết trồng cây” phải được xây dựng gắn với triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025.

UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu các địa phương tổ chức “Tết trồng cây” phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức. Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu các địa phương tổ chức “Tết trồng cây” phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức; chủ động, linh hoạt về thời gian, địa điểm, đối tượng thực hiện để đảm bảo phù hợp với mùa vụ trồng cây, trồng rừng của tỉnh, đồng thời gắn với dịp sinh nhật Bác (19/5) và Tết cổ truyền của dân tộc. Tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và Nhân dân tham gia trồng cây, trồng rừng. Kết thúc thực hiện “Tết trồng cây”, UBND các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân điển hình tốt và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp & PTNT) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp & PTNT.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp & PTNT Lai Châu chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của người dân đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành các mục tiêu đề ra; tăng cường quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp; chủ động hướng dẫn ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong trồng rừng, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng.

Cùng với đó, tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch trồng cây xanh (trồng rừng, trồng cây phân tán) hàng năm, đảm bảo chỉ tiêu theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ; chủ động nghiên cứu, tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh theo Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, gắn với thực hiện các Đề án trọng điểm về nông, lâm nghiệp của tỉnh. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, kịp thời tham mưu UBND tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đề xuất nhân rộng các mô hình tốt, biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện. Tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp & PTNT kết quả triển khai “Tết trồng cây” trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch thực hiện “Tết trồng cây” phải được xây dựng gắn với triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025.

UBND tỉnh Lai Châu cũng chỉ đạo các địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt, phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật; tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 776/CĐ-TTg ngày 29/6/2019 về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng; tiếp tục đóng cửa rừng tự nhiên, kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật. Đảm bảo các quy định của pháp luật được thực thi đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, nâng cao nhận thức của Nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng cháy, chữa cháy rừng; chuẩn bị sẵn sàng các lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí theo phương châm 4 tại chỗ; chỉ đạo UBND cấp xã phân công lực lượng ứng trực tại các chốt gác cửa rừng, kiểm soát người ra vào rừng trong những ngày cao điểm hanh khô và khu vực có nguy cơ cháy cao; có phương án sẵn sàng tham gia chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra, không để cháy lan diện rộng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra. Tăng cường lực lượng tổ chức tuần tra kiểm soát, đặc biệt là các khu vực trọng điểm, khu vực có nguy cơ cao, phát hiện và xử lý triệt để tình trạng phá rừng, khai thác, buôn, bán, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và đơn vị có liên quan xác minh làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng, phá rừng, khai thác, buôn, bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật. Xem xét, kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và chính quyền cấp xã khi để xảy ra cháy rừng, phá rừng, khai thác, buôn, bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lai Châu: “Tết trồng cây” phải gắn với chỉ tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO