--Quảng cáo---

Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019: Còn chậm!

Đất đai - Trường Giang - 11:19 23/07/2020

(TN&MT) - Mặc dù, theo Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cấp tỉnh hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 16/4/2020; cả nước và các vùng kinh tế - xã hội hoàn thành trước ngày 16/6/2020. Song tới nay, kết quả thực hiện công tác này chưa đạt tiến độ đề ra.

Theo Chỉ thị số 15 việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 nhằm đánh giá thực trạng tình hình sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh, các vùng kinh tế và cả nước để làm cơ sở đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai của các cấp trong 5 năm qua và đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; đồng thời, làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2021 - 2030 và là cơ sở quan trọng để xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thời hạn hoàn thành và báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 như sau: Cấp xã hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 16/1/2020; cấp huyện hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 1/3/2020; cấp tỉnh hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 16/4/2020; cả nước và các vùng kinh tế - xã hội hoàn thành trước ngày 16/6/2020.

Ảnh minh họa

Theo Tổng cục Quản lý đất đai, trong 6 tháng đầu năm 2020, Tổng cục đã tập trung nguồn lực để chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

 Đến nay, tiến độ thực hiện ở cấp xã: Số xã đã triển khai: 10.566 xã, đạt 98,8%; số xã đã hoàn thành dã ngoại, khoanh vẽ bản đồ: 9.670 xã, đạt 90%; số xã đã cơ bản hoàn thành bản đồ kiểm kê: 8.599 xã, đạt 80,4%; số xã đã hoàn thành kiểm kê cấp xã: 7.811 xã, đạt 73%.

Còn ở cấp huyện: Số huyện đã triển khai kiểm tra, tổng hợp: 524 huyện, đạt 75,4%; số huyện đã hoàn thành: 265 huyện, đạt 38,1%; các huyện chưa thực hiện còn khoảng 24,6%.

Theo đánh giá của Tổng cục, hiện nay, tiến độ thực hiện chung bị chậm so với quy định do có nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện ở các địa phương, đặc biệt do dịch bệnh Covid-19, một số địa phương có thay đổi địa giới hành chính cấp xã, huyện do thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ về kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021.

Ảnh minh họa

Đồng thời, tổ chức kiểm tra, nghiệm thu kết quả thực hiện kiểm kê đất đai năm 2019 ở cấp xã, cấp huyện đối với những địa phương đã hoàn thành; hoàn chỉnh, nghiệm thu hồ sơ kiểm kê đất đai năm 2019 cấp tỉnh và gửi về Bộ TN&MT theo quy định.Trước đó, Bộ TN&MT đã có nhiều Công văn gửi UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Trong đó, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở TN&MT tập trung lực lượng các đơn vị chuyên môn của Sở, phối hợp chặt chẽ với các Phòng TN&MT cấp huyện tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các xã, các huyện chưa hoàn thành đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Đồng thời, trong 6 tháng cuối năm 2020, Tổng cục Quản lý đất đai sẽ tổ chức chỉ đạo thực hiện hoàn thành công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.Theo Tổng cục Quản lý đất đai, liên quan tới công tác này, Tổng cục đã trình Bộ trưởng báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép lùi tiến độ hoàn thành công tác kiểm kê đất đai sang Quý IV năm 2020 (Báo cáo số 65/BC-BTNMT ngày 25/6/2020).

  •  Quảng Nam: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kiểm kê đất đai năm 2019
    Đất đai - Lan Anh - 18:39 07/05/2020
    (TN&MT) - Quảng Nam là một trong số các địa phương chưa đảm bảo tiến độ kiểm kê đất đai năm 2019 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Hiện Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam đang tập trung lực lượng tăng cường về các xã, phường, thị trấn để đôn đốc các đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giao nộp sản phẩm trước ngày 15/5/2020 theo quy định.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO