Không sửa đổi quy định về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Phạm Oanh| 06/04/2022 16:47

(TN&MT) - Theo quy định hiện hành, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận là Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã...

Cử tri tỉnh Bình Phước cho biết, theo quy định hiện hành, đối với các địa phương đã thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai thì Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quy định này gây khó khăn trong việc đi lại và tốn chi phí, thời gian của người dân ở xa trung tâm.

Cử tri đề nghị, Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu trình sửa đổi Luật Đất đai theo hướng quy định phân cấp và giao thẩm quyền cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân cho Ủy ban nhân dân cấp huyện.

van-phong-dk.jpg
Ảnh minh họa

Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2 Điều 60 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 19 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020) quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận là Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người sử dụng đất trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, tại Khoản 19 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ cũng đã quy định về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận theo nhu cầu về thời gian và địa điểm của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, người sử dụng đất có thể lựa chọn nơi nộp hồ sơ giải quyết thủ tục cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận phù hợp với điều kiện và nhu cầu của mình. Nội dung này cũng đã giải quyết được vướng mắc của cử tri đối với trường hợp người sử dụng đất ở xa trung tâm.

Tuy nhiên, đối với kiến nghị của cử tri về việc đề xuất sửa đổi quy định của pháp luật đất đai theo hướng giao thẩm quyền cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân cho Ủy ban nhân dân cấp huyện là không phù hợp do hiện nay cả nước đã căn bản hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với các loại đất, việc cấp Giấy chứng nhận cho các đối tượng nói chung và hộ gia đình, cá nhân nói riêng chủ yếu là khi người sử dụng đất thực hiện các quyền, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận.

Các trường hợp này đã được cấp Giấy chứng nhận lần đầu nên đã một lần được Nhà nước xác lập quyền ban đầu thông qua việc cấp giấy chứng nhận. Do đó, khi thực hiện các quyền, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận lại yêu cầu một cơ quan hành chính Nhà nước xác lập quyền sử dụng đất lần thứ hai thông qua việc cấp giấy chứng nhận, làm tăng gánh nặng cho bộ máy hành chính ở địa phương là không cần thiết.

Bên cạnh đó, để tránh áp lực lên bộ máy hành chính nhà nước, đồng thời để tạo sự đồng bộ trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, phù hợp với xu thế quản lý đất đai hiện đại của các nước trên thế giới, tại Khoản 23 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 đã quy định về việc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện cụ thể tại địa phương để cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường được ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không sửa đổi quy định về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO