--Quảng cáo---

Hà Nội quản lý nhu cầu điện năng góp phần bảo vệ môi trường

Môi trường - Tuyết Chinh - 15:35 25/03/2020

(TN&MT) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện trên địa bàn thành phố năm 2020 nhằm đảm bảo ổn định cung ứng điện, nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện, góp phần bảo vệ môi trường và phát triền kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện trên địa bàn thành phố hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh tế chung của hệ thống điện gắn với phát triển bền vững ngành điện, ngành năng lượng. Đồng thời, giảm công suất phụ tải của hệ thống điện thành phố, góp phần giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện quốc gia góp phần khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên năng lượng và phát triển bền vững.

Hà Nội đảm bảo cung ứng điện năng góp phần bảo vệ môi trường

Theo Kế hoạch, năm nay, Thành phố sẽ tiếp tục trang bị các hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại tại các đơn vị điện lực và khách hàng sử dụng điện như: hệ thống hạ tầng đo đếm tiên tiến, công tơ đọc và thu thập số liệu đo đếm từ xa AMR, năng lượng mặt trời áp mái, tích hợp lưu trữ năng lượng, thông tin để tối ưu hóa việc tham gia của khách hàng sử dụng điện trong Chương trình DSM, Chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR).

Cùng với đó, tiếp tục triển khai thay thế công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử; lập cơ sở dữ liệu đo đếm hằng ngày cùa nhiều loại hình khách hàng từ dân dụng đến công nghiệp, dịch vụ đáp ứng yêu cầu phân tích, nghiên cứu phụ tải, dự báo phụ tải cũng như việc quản lý nhu cầu điện dược chính xác và kịp thời.

TP Hà Nội yêu cầu Sở Công Thương Hà Nội chủ trì phối hợp các Sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện, kiểm tra hoạt động; tổng hợp, đánh giá kết quả.

Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện quản lý nhu cầu điện phù hợp các khả năng cung cấp (giờ cao điềm, thấp điểm); xây dựng mục tiêu, chi tiêu hằng năm, lộ trình cụ thê thực hiện đảm bảo đồng bộ với các mục tiêu của Chương trình quôc gia về DSM.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện đầu tư, nâng cấp hệ thống điện, hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống hạ tầng đo đếm tiên tiến, hệ thống công tơ dọc và thu thập số liệu đo đếm từ xa dể thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia về DSM trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chủ động nghiên cứu phụ tải điện, khai thác dữ liệu nghiên cứu phụ tải điện, theo dõi, quản lý chặt chẽ biểu đồ phụ tải điện của khách hàng sử dụng điện, đặc biệt là các khách hàng có đóng góp và ảnh hưởng nhiều đến biểu đồ phụ tải điện.

Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 (Chương trình quốc gia về DSM) nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, công nghệ, kinh tế - xã hội để thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện. Mục tiêu cụ thể là phấn đấu giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện quốc gia (so với dự báo nhu cầu phụ tải điện trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia) khoảng 300 MW vào năm 2020, 1.000 MW vào năm 2025 và 2.000 MW vào năm 2030.

Giai đoạn 2018 - 2020 sẽ hoàn thành xây dựng trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành đồng bộ và đầy đủ các quy định liên quan, đặc biệt là các cơ chế chính sách, cơ chế tài chính và cơ chế khuyến khích phù hợp để tạo hành lang pháp lý triển khai Chương trình quốc gia về DSM.

  • Thành phố Huế: Rực rỡ nhưng tiết kiệm điện năng
    Xã hội - 00:00 01/03/2017
    (TN&MT) - Với mục tiêu làm Huế rực rỡ hơn, thu hút khách du lịch nhiều hơn, xứng tầm là thành phố du lịch - di sản - văn hóa, UBND thành phố Huế đã thực hiện chủ trương thắp sáng thành phố. Tuy nhiên, để hài hòa giữa mục tiêu phát triển du lịch và giảm thiểu gia tăng biến đổi khí hậu, UBND thành phố Huế đã áp dụng nhiều biện pháp chiếu sáng tiết kiệm.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO