--Quảng cáo---

Giá đất được áp dụng khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất không đấu giá

Tư vấn pháp luật - Báo TN&MT - 11:48 31/05/2021

(TN&MT) - Giá đất cụ thể được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp Nhà nước thực hiện việc giao đất, cho thuê đất mà không phải đấu giá quyền sử dụng đất.

Về vấn đề này, Cử tri tỉnh Lào Cai đặt câu hỏi: Tại Khoản 3, Điều 118, Luật Đất đai năm 2013, quy định: "Trường hợp đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này mà không có người tham gia hoặc trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc đấu giá ít nhất là 2 lần nhưng không thành, Nhà nước thực hiện việc giao đất, cho thuê đất mà không phải đấu giá quyền sử dụng đất". Điều này chưa quy định rõ giá đất áp dụng giao đất, thuê đất sau khi không đấu giá là giá khởi điểm để đưa ra đấu giá, hay cần xác định giá đất cụ thể, lý do bởi giá khởi điểm đưa ra đấu giá so với giá trúng đấu giá bao giờ cũng có sự chênh lệch nhất định, để thuận lợi cho việc triển khai thực hiện. Cử tri đề nghị quy định bổ sung giá giao đất có thu tiền sử dụng đất được áp dụng sau khi đấu giá không thành.

Khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá sẽ áp dụng giá đất cụ thể

Trả lời vấn đề này, Vụ Pháp chế, Bộ TN&MT cho biết, theo Khoản 3, 4 Điều 114 của Luật Đất đai năm 2013, giá đất cụ thể được sử dụng trong trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Hiện, Bộ TN&MT đang xây dựng, hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, trong đó, có một số sửa đổi liên quan đến các quy định về bảng giá đất và giá đất cụ thể.

Cụ thể:

“Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể. Trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể.

Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định.

Hội đồng thẩm định giá đất gồm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Chủ tịch và đại diện của cơ quan, tổ chức có liên quan, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất.

Giá đất cụ thể được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây: Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. Tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.

Hoặc, tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức mà phải nộp tiền sử dụng đất.

Ngoài ra, còn áp dụng trong trường hợp: Tính tiền thuê đất đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; tính tiền thuê đất đối với trường hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO