--Quảng cáo---

Chỉ thị tăng cường quản lý đất đai tại Quảng Ngãi

Tư vấn pháp luật - 09:53 31/05/2018

(TN&MT) – Quý báo cho tôi hỏi, hiện nay, tỉnh Quảng Ngãi có chỉ thị như thế nào về việc quản lý đất đai và xây dựng trong vùng dự án đối với các dự án trên địa bàn tỉnh. Trong Chỉ thị đó, trách nhiệm của UBND huyện thể hiện như thế nào?

Trả lời
Câu hỏi của bạn Báo Tài nguyên & Môi trường xin tư vấn như sau:

Mới đây, ngày 3/5, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Chỉ thị số 11/CT - UBND về việc tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng trong vùng dự án đối với các dự án trên địa bàn tỉnh. Trong đó, UBND cấp huyện có trách nhiệm sau:

Công bố Kế hoạch sử dụng đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 68 Thông tư số 29/2014/TT- BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về Luật Đất đai, Luật Xây dựng để tuyên truyền, vận động người đang sử dụng đất nâng cao ý thức trách nhiệm quản lý, sử dụng đất và xây dựng công trình, đảm bảo đúng quy định của nhà nước.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cấp giấy phép xây dựng theo pháp luật đất đai và xây dựng; cương quyết xử lý việc xây dựng không phép, sai phép,…

Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về những vi phạm pháp luật về đất đai, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng xảy ra trên địa bàn; xử lý kịp thời các vi phạm và giải quyết dứt điểm các tranh chấp, không để tình trạng khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp. Trường hợp các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm luật pháp, lợi dụng chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép,... UBND cấp huyện xem xét xử lý theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền thì chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định.

Các tổ chức, cá nhân trong quá trình thẩm tra hồ sơ, cố tình trình cấp có thẩm quyền để hợp thức hoá cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các trường hợp chuyển nhượng hoặc chuyển mục đích sử dụng đất đai trái pháp luật thì tuỳ từng trường hợp vi phạm cụ thể, phải xử lý nghiêm theo thẩm quyền.

Tổ chức triển khai Chỉ thị này đến các xã, phường, thị trấn để nhân dân biết và giám sát việc thực hiện của chính quyền các cấp.

Thống kê, tổng hợp các công trình, dự án thực hiện bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất có vi phạm trong quản lý đất đai, xây dựng; báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng) trước ngày 25 tháng 12 hàng năm.

quảng ngãi
Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Ngoài ra, UBND huyện phải chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn như sau:

Sau khi có kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt, công bố công khai theo quy định thì người đang sử dụng đất không được tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, không được xây mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định tại Khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai năm 2013.

Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, đúng thẩm quyền việc chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 208 Luật Đất đai năm 2013.

Chủ động kiểm tra, rà soát, thống kê các trường hợp chuyển nhượng đất đai nhưng không sử dụng đúng mục đích, xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo UBND cấp huyện xử lý; tham gia cùng các đơn vị chức năng để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư theo quy định.

Nghiêm cấm UBND cấp xã xác nhận việc chuyển nhượng đất đai không đúng đối tượng và không đúng các quy định của Luật Đất đai; tuyệt đối không được hợp thức hoá hồ sơ đất để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các trường hợp chuyển nhượng hoặc chuyển mục đích sử dụng đất đai trái pháp luật.

UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước UBND cấp huyện về quản lý đất đai trong vùng dự án nếu để xảy ra vi phạm hoặc không cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai theo quy định của pháp luật.

 


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO