Cao Bằng tăng cường quản lý khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường

Nguyễn Hùng| 22/09/2020 15:17

(TN&MT) - Cao Bằng là tỉnh miền núi với tài nguyên khoáng sản khá phong phú, đa dạng, bao gồm nhiều kim loại, phi kim loại (sắt, chì, kẽm, thiếc, mangan…) và các khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (đá vôi, cát, sỏi).

Để làm tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Cao Bằng đã tham mưu cho UBND tỉnh và triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường quản lý, sử dụng có hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là các nguồn tài nguyên đất, tài nguyên nước và khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Hoạt động khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại các mỏ đá trên địa bàn tỉnh Cao Bằng cần làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản.

Trùng Khánh là một huyện luôn quan tâm làm tốt công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản. Hiện, huyện Trùng Khánh có 2 điểm khai thác quặng mangan được cấp phép; 2 mỏ đá vật liệu xây dựng thông thường đang trong thời hạn cấp phép và hoạt động chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường của mỏ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Ông Hoàng Văn Tiến, Trưởng phòng TN&MT huyện Trùng Khánh cho biết, hằng năm, UBND huyện Trùng Khánh chỉ đạo các phòng chuyên môn, đặc biệt là Phòng TN&MT huyện tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh môi trường tại các điểm khai thác khoáng sản trên địa bàn. Tích cực phối hợp các các sở, ngành của tỉnh tham gia các đợt kiểm tra liên ngành; kiên quyết ngăn chặn, xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, xử phạt vi phạm hành chính để răn đe các trường hợp vi phạm.

Công tác quản lý khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường luôn được tỉnh Cao Bằng quan tâm, chú trọng. UBND tỉnh Cao Bằng thường xuyên chỉ đạo tăng cường quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo kịp thời. Ông Nông Văn Chiêm, Giám đốc Sở TN&MT Cao Bằng cho biết, Cao Bằng là tỉnh miền núi với tài nguyên khoáng sản phong phú và đa dạng, để làm tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản, Sở TN&MT Cao Bằng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong hoạt động khoáng sản; kiểm tra, đôn đốc các đơn vị hoạt động khoáng sản thực hiện nghĩa vụ ngân sách trong hoạt động khoáng sản; định kỳ, tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản nhằm kịp thời giải thích, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của từng đơn vị. Chỉ đạo UBND các huyện, Thành phố tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn, giải tỏa, xử lý theo thẩm quyền tiến tới chấm dứt tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. Sở TN&MT Cao Bằng tiếp tục đề nghị Bộ TN&MT phê duyệt, công bố thêm các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; cho phép lập đề án điều tra, đánh giá khoáng sản. Bên cạnh đó, Sở TN&MT Cao Bằng chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về khoáng sản và bảo vệ môi trường. Từ năm 2019 đến nay, Thanh tra Sở TN&MT Cao Bằng đã tiến hành hơn 20 cuộc thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực khoáng sản (gồm cả theo kế hoạch và đột xuất); qua đó, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính đối với 25 tổ chức, cá nhân, với tổng số tiền phạt trên 1,4 tỷ đồng.

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Cao Bằng tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác đá tại các mỏ đá trên địa bàn tỉnh.

Đối với công tác quản lý bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản, Sở TN&MT Cao Bằng đã tham mưu cho UBND tỉnh Cao Bằng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Cương quyết không chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, tiêu tốn năng lượng, lãng phí tài nguyên, tiềm ẩn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Từ năm 2019 đến nay, Sở TN&MT Cao Bằng đã tham mưu, trình UBND tỉnh Cao Bằng 11 hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án khai thác khoáng sản và xác nhận việc thực hiện công trình bảo vệ môi trường cho 9 mỏ khai thác khoáng sản. Cùng với đó, Sở đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực TN&MT, trong đó lồng ghép thanh tra, kiểm tra kết hợp nhiều lĩnh như: Việc chấp hành các quy định về pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản, đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước tại các mỏ, điểm mỏ khai thác khoáng sản.

Hiện, hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng chủ yếu tập trung vào hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (đá, cát sỏi); các mỏ khoáng sản khác (mỏ sắt, mỏ chì kẽm, mỏ vàng, mỏ mangan) chỉ hoạt động cầm chừng, chưa đạt công suất thiết kế khai thác. Tính đến nay, tỉnh Cao Bằng có 57 giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực, trong đó, 46 giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và 11 giấy phép khai thác khoáng sản khác. Đối với công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản, theo quy trình cấp phép hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản, tất cả các dự án đầu tư về khai thác và chế biến khoáng sản đều phải lập đầy đủ thủ tục báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường.

Theo ông Nông Văn Chiêm, Giám đốc Sở TN&MT Cao Bằng, để siết chặt công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường, ngành TN&MT tỉnh Cao Bằng tiếp tục tăng cường quản lý, sử dụng có hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là các nguồn tài nguyên đất, tài nguyên nước và khoáng sản. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để quản lý chặt chẽ hơn nữa hoạt động khai thác khoáng sản; giám sát việc thực hiện các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp doanh nghiệp không chấp hành hoặc cố tình vi phạm bằng các biện pháp mạnh, có thể tạm dừng hoạt động hoặc đưa vào danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cao Bằng tăng cường quản lý khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO