Căn cứ lập quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng

26/02/2018 16:16

(TN&MT) – Quý báo cho tôi hỏi, theo quy định mới nhất, căn cứ lập quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng là gì? Tôi có thể tìm hiểu cụ thể về quy định này tại văn bản nào?

Trả lời

Câu hỏi của bạn Báo Tài nguyên & Môi trường xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 18, Nghị định 24a/2016/NĐ-CP  về quản lý vật liệu xây dựng, căn cứ lập quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng gồm: Chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quy hoạch vùng, chiến lược khoáng sản, quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam, quy hoạch phát triển sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu; Nhu cầu khoáng sản làm xi măng cho chế biến và sử dụng cả nước; Tiến bộ khoa học và công nghệ trong thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng; Kết quả thực hiện quy hoạch khoáng sản làm xi măng của kỳ trước; kết quả đánh giá môi trường chiến.

da xay dung
Căn cứ lập quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Trong khin đó, căn cứ lập quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng chủ yếu gồm:

- Chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quy hoạch vùng, chiến lược khoáng sản, quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam, quy hoạch phát triển sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu;

- Nhu cầu khoáng sản làm vật liệu xây dựng chủ yếu cho chế biến và sử dụng cả nước;

- Tiến bộ khoa học và công nghệ trong thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng chủ yếu;

- Kết quả thực hiện quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng chủ yếu của kỳ trước; kết quả đánh giá môi trường chiến lược.

Riêng đối với quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, căn cứ gồm:

- Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng; khoáng sản làm vật liệu xây dựng chủ yếu; quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng địa phương;

- Nhu cầu khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cho chế biến và sử dụng của địa phương;

-Tiến bộ khoa học và công nghệ trong thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường;

- Kết quả thực hiện quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường của kỳ trước; kết quả đánh giá môi trường chiến lược.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Căn cứ lập quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO