Bình Dương: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng 

Tường Tú| 28/10/2019 17:36

(TN&MT) - UBND tỉnh Bình Dương vừa ra Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Theo đó, công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được tập trung triển khai thực hiện và đạt được những kết quả nhất định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Song, công tác này vẫn còn một số tồn tại, hạn chế do các nguyên nhân khách quan và chủ quan. Do đó, để khắc phục những tồn tại, hạn chế này, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh Bình Dương chỉ thị các Sở, ban, ngành và địa phương tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung công việc như sau: 

Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh Bình Dương ban hành quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Thời gian hoàn thành trong tháng 11/2019. Bên cạnh đó, Sở TN&MT phối hợp Sở Tài chính rà soát các mức chi cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đảm bảo nguồn kinh phí cho các Trung tâm Phát triển quỹ đất hoạt động có hiệu quả. 

Trên cơ sở đó, Sở TN&MT đề xuất UBND tỉnh Bình Dương báo cáo Bộ Tài chính điều chỉnh Thông tư 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 cho phù hợp với tình hình thực tế. Thời gian hoàn thành trong tháng 11/2019. Ngoài ra, Sở TN&MT kịp thời nắm bắt tình hình, chủ động giải quyết hoặc phối hợp với các Sở, ngành có liên quan giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh; rút ngắn thời gian thẩm định mảnh trích đo địa chính. 

Sở TN&MT Bình Dương còn làm cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc và chủ động phối hợp với các Sở, ngành có liên quan xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu, để xuất UBND tỉnh Bình Dương xem xét đối với các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên cơ sở kiến nghị của UBND các huyện, thị xã, thành phố; định kỳ vào các ngày 15 và 30 hàng tháng bảo cáo về UBND tỉnh Bình Dương để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương theo yêu cầu.

Sở Tài chính khẩn trương rà soát, tham mưu UBND tỉnh Bình Dương sửa đổi, bổ sung đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 25 ngày 22/7/2015 và Quyết định số 03 ngày 09/02/2018 cho phù hợp tình hình thực tế. Đồng thời, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định số 53 ngày 04/12/2015 về việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Thời gian hoàn thành trong tháng 12/2019.

Sở Xây dựng ban hành hướng dẫn về phương pháp, cách thức, tiêu chí xác định chất lượng còn lại đối với nhà, công trình bị giải tỏa 01 phần mà phần còn lại không còn sử dụng được, không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, tính an toàn và thẩm mỹ của công trình; hướng dẫn về cách tính toán giá trị suất đầu tư hạ tầng khu tái định cư. Thời gian hoàn thành trong tháng 11/2019. Đồng thời, Sở Xây dựng hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc thẩm định, theo dõi, giám sát đầu tư, thi công các dự án khu tái định cư do các chủ đầu tư thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng, đúng quy hoạch, đúng thiết kế.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Dương thường xuyên làm việc với các chủ đầu tư, tham mưu điều chỉnh kịp thời kế hoạch đầu tư công, cắt giảm vốn các dự án không giải ngân được để tập trung vốn cho các dự án có khối lượng thực hiện và khả năng giải ngân. Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư ưu tiên bố trí đủ nguồn vốn để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng các khu tái định cư đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Công an tỉnh Bình Dương tăng cường công tác nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt khu vực có dự án đang trong giai đoạn xây dựng và triển khai phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, Cùng với đó, kịp thời xử lý những đối tượng có hành vi lôi kéo, xúi giục, chống đối, cản trở, kích động nhân dân vi phạm pháp luật trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

Thanh tra tỉnh Bình Dương ưu tiên bố trí đầy đủ nhân lực để đẩy nhanh thời gian giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Còn UBND cấp huyện thì tập trung củng cố, kiện toàn, sắp xếp đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm Phát triển quỹ đất; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, công tác dân vận.

Trong đó, về đơn giá bồi thường, việc xác định giá chỉ được thực hiện sau khi đã cơ bản hoàn thành tất cả các bước công việc và dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đồng thời, ngay sau khi UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt đơn giá bồi thường thì UBND cấp huyện phải quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường và chi trả tiền bồi thường trong thời hạn 30 ngày. 

Bên cạnh đó, UBND cấp huyện tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng tại địa phương; phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất trong quá trình xác nhận nguồn gốc đất, tài sản trên đất và các nhiệm vụ khác theo chức năng, không để xảy ra tình trạng tồn đọng hồ sơ; nghiêm túc thực hiện báo cáo định kỳ gửi về Sở TN&MT Bình Dương trước ngày 15 và 30 hàng tháng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Dương: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng 
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO