Yên Bái nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường

Thanh Ngà| 29/09/2020 15:03

(TN&MT) - Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, với sự đổi mới, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ Sở TN&MT tỉnh Yên Bái, đã có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản và môi trường.

Ngành TN&MT được giao quản lý 8 lĩnh vực, trong đó lĩnh vực đất đai, khoáng sản và môi trường là những lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, khó khăn. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua, Sở TN&MT tỉnh Yên Bái chủ động tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh nhiều văn bản, chính sách phù hợp với thực tế của địa phương. Cùng với đó, đã siết chặt công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực ngành, nhờ đó nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý.

Về lĩnh vực đất đai, trong thời gian qua, Sở TN&MT đã rà soát, thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu về thực trạng quản lý, sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn tỉnh. Qua rà soát nhằm xác định chính xác tổng diện tích các loại đất mà các tổ chức hiện đang quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh; các thông tin về chủ sử dụng đất.

Từ đó, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp các biện pháp quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai đối với các tổ chức sử dụng đất, khắc phục tình trạng sử dụng đất lãng phí, không hiệu quả và không thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định. 

Lãnh đạo Sở TN&MT kiểm tra vị trí công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất

Cùng với đó, Ngày 27/12/2019, UBND tỉnh Yên Bái có quyết định 3276/QĐ-UBND về việc tổ chức lại và đổi tên Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất thuộc Sở TN&MT thành Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Yên Bái (Văn phòng). Từ ngày 1/1/2010 tỉnh Yên Bái đưa Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp chính thức đi vào hoạt động.

Ngay sau khi đi vào hoạt động, Văn phòng đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, các chi nhánh tiến hành bàn giao về công tác tổ chức cán bộ, con người, tài chính, tài sản, trang thiết bị làm việc và nhiệm vụ chuyên môn.

Đặc biệt, Văn phòng đã tháo gỡ khó khăn, giải quyết cấp bách các hồ sơ đất đai tồn đọng năm 2019 sau khi thành lập Văn phòng một cấp. Tuy còn gặp nhiều khó khăn, song đến nay, các hoạt động cơ bản ổn định, bước đầu có kết quả tích cực.

Về lĩnh vực khoáng sản, Sở đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn, đề xuất các giải pháp, văn bản tăng cường công tác quản lý Nhà nước khoáng sản, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác. Cụ thể, từ đầu năm tới nay, Sở tham gia 4 đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với 17 cơ sở; phối hợp kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, khoáng sản, môi trường đối với 6 cơ sở khai thác, chế biến quặng sắt…

Mặt khác, đã tiến hành rà soát, yêu cầu các đơn vị hoạt động khoáng sản hoàn thiện các thủ tục về khoáng sản theo đúng quy định.

Trong lĩnh vực môi trường, Sở đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, chủ động xây dựng và triển khai Kế hoạch, các văn bản hướng dẫn trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực môi trường. Gần đây, Sở tham mưu trình UBND tỉnh Đề án quản lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025; lập và triển khai dự án đầu tư các lò đốt rác thải sinh hoạt cụm xã cho các huyện.

Thủ tục hành chính bảo đảm tính công khai, minh bạch tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường. Trong đó, tập trung vào các cơ sở xả nước thải, khí thải có lưu lượng lớn, những ý kiến phản ánh, gây bức xúc trong dư luận; hoàn thiện dự thảo đề án quản lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 - 2030.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường được tăng cường, có trọng tâm, trọng điểm. Trong năm 2020, Sở đã kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT đối với 7 cơ sở; kiểm tra theo phản ánh của cử tri về bảo vệ môi trường với 3 cơ sở; kiểm tra, đánh giá việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đối với 4 cơ sở; kiểm tra, đánh giá hệ thống quan trắc tự động liên tục bụi và khí thải tại 2 Nhà máy xi măng Yên Bình và Yên Bái…

Ông Hồ Đức Hợp - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái cho biết: Trong nhiệm kỳ tới để nâng cao hiệu quả công tác quản lý về lĩnh vực đất đai, cần tiếp tục đẩy mạnh, khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử nhằm rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính bảo đảm tính công khai, minh bạch; bãi bỏ hoặc điều chỉnh các thủ tục hành chính gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch về đất đai.

Đồng thời, cần thực hiện tốt công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản; quản lý chặt chẽ hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật; ưu tiên đầu tư khoa học, công nghệ vào hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản để tăng hiệu quả sử dụng; khoáng sản phải được khai thác hợp lý, tiết kiệm, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài; phòng ngừa và kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm, đẩy mạnh tuyên truyền hạn chế rác thải nhựa; tăng cường hoạt động cải tạo và phục hồi môi trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Yên Bái nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO