--Quảng cáo---
  • xóa đói giảm nghèo

Sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ đất sản xuất giúp đồng bào dân tộc thiểu số giảm nghèo bền vững
Xã hội - Thúy Nhi - 11:05 23/09/2022
(TN&MT) - Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ nghiên cứu xem xét, kiến nghị phần sửa đổi, bổ sung về chính sách liên quan đến hỗ trợ đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) thiếu đất sản xuất vào dự thảo sửa đổi Luật Đất đai năm 2013. Đồng thời nghiên cứu đề xuất một số chính sách cụ thể, thích hợp, thay thế nội dung chính sách hiện hành liên quan đển giải quyết đất sản xuất cho đồng bào DTTS sau khi Luật Đất đai năm 2013 được sửa đổi…
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO