Tứ Kỳ (Hải Dương): Xã Đông Kỳ sai phạm nghiêm trọng quản lý đất bãi

22/12/2018 09:00

(TN&MT) – Trong thời gian dài, xã Đông Kỳ, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) đã có những sai phạm nghiêm trọng trong việc quản lý, cho thuê đất bãi sông Thái Bình. Việc...

(TN&MT) – Trong thời gian dài, xã Đông Kỳ, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) đã có những sai phạm nghiêm trọng trong việc quản lý, cho thuê đất bãi sông Thái Bình. Việc làm của xã Đông Kỳ đã gây ra nhiều hệ lụy, khiến đất đai bị “băm nát” khai thác để làm gạch, trở thành bãi chứa, tập kết rác thải gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Hợp đồng cho thuê đất của UBND xã Đông Kỳ ký cho thuê đất trái pháp luật, đã gây bức xúc dư luận.
1
Kết luận Thanh tra của huyện Tứ Kỳ, chỉ ra sai phạm nghiêm trọng trong quản lý đất bãi sông Thái Bình của xã Đông Kỳ
 
2
 
Qua bức xúc của dư luận, đơn thư kiến nghị của người dân về việc, xã Đông Kỳ, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) đã nhiều năm cho thuê đất trái thẩm quyền, dẫn đến việc người thuê đất đã không sử dụng đúng mục đích… huyện Tứ Kỳ đã tiến hành thanh tra. Qua Kết luận thanh tra số 02/KL – UBND, ngày 10/12 của huyện Tứ Kỳ, cho thấy: “… Năm 2006 và năm 2008, UBND xã Đông Kỳ đã cho ông Tiêu Văn Đạt (trú tại thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ) và ông Vũ Văn Hạt (trú tại xã Bình Lãng, huyện Tứ Kỳ) thuê diện tích đất bãi, cụ thể như sau: UBND xã Đông Kỳ ký hợp đồng cho ông Tiêu Văn Đạt thuê thầu diện tích đất bãi sông Thái Bình, đối với diện tích 126.000m2 (loại đất chuyên dùng khác) gồm có 2 hợp đồng giao thầu. Hợp đồng số 03/2006/HĐ – KT ngày 20/3/2006, thời hạn 10 năm, mục đích sử dụng: Sản xuất nông nghiệp, khai thác đất sản xuất gạch. Hợp đồng số 02/2016/HĐ – GK ngày 8/4/2016, thời hạn thuê 5 năm. Mục đích sử dụng: Sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Đối với diện tích đất 5.400m2 (loại đất chuyên dùng khác) ngày 1/6/2006 UBND xã Đông Kỳ ký Phụ lục số 01 Hợp đồng số 03/2006/HĐ – KT nêu trên với ông Tiêu Văn Đạt, thời hạn thuê đất 10 năm. Mục đích sử dụng đất: San gạt cấy lúa, nuôi trồng thủy sản và sản xuất gạch nung liên tục kiểu đứng công nghệ tiên tiến. 
3
Lò gạch của ông Tiêu Văn Đạt trên diện tích đất thuê của xã Đông Kỳ.

Diện tích đất 50.400m2 (loại đất chuyên dùng khác) UBND xã Đông Kỳ ký với ông Tiêu Văn Đạt Hợp đồng số 03/2008/HĐ – KT ngày 27/3/2008 thời hạn thuê đất 5 năm. Mục đích sử dụng đất: Sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, khai thác tận thu đất. Đối với, diện tích 70.000 m2 đất (loại đất chuyện dùng khác) gồm có 2 Hợp đồng thấu: Hợp đồng số 03/2013/HĐ – GK ngày 1/4/2013, thời hạn thuê đất 5 năm. Diện tích này, năm 2006 – 2008 đã được khai thác sử dụng, bao gồm diện tích 50.400m2 từ Hợp đồng số 03/2008/HĐ – KT ngày 27/3/2008 và diện tích 19.600m2 do ông Vũ Văn Hạt thầu ngày 27/3/2008, sau khi hết hạn Hợp đồng đã trả lại UBND xã. Mục đích sử dụng đất: Sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Hợp đồng số 02/2018/HĐ – GK ngày 2/4/2018, thời hạn thuê đất 5 năm để sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

Kiểm tra hiện trạng diện tích đất bãi sông Thái Bình UBND xã Đông Kỳ cho ông Tiêu Văn Đạt thuê, hiện nay: Diện tích 131.400m2 đất bãi cao (bao gồm diện tích 126.000m2 theo Hợp đồng ngày 8/4/2016 và diện tích 5.400m2 theo Hợp đồng ngày 1/6/2006). Trên khu đất này, hiện nay có 45.400m2 là bãi chứa gạch mộc, 3 lò gạch và các nhà chứa gạch mộc chưa được tháo dỡ. Diện tích còn lại 86.000m2 là phần diện tích đất đã được khai thác, hiện tại thành 5 ao có độ sâu trung bình từ 2,5m – 4m so với mặt bờ ao hiện tại, một số ao đang thả cá (khai thác quá độ sâu theo thỏa thuận Hợp đồng năm 2006, 2008). Trên diện tích đất có 2 đống chất rắn sợi bông thủy tinh, được vận chuyển từ khu giáp bờ sông trong phần diện tích bãi thuê về trước cửa lò và chưa được xử lý. 

Đối với diện tích đất bãi UBND xã Đông Kỳ cho ông Vũ Văn Hạt thuê, như sau: Diện tích 54.000m2 (loại đất chuyên dùng khác) ngày 10/1/2006, UBND xã Đông Kỳ ký Biên bản làm việc số 01/BB – GHHĐ gia hạn Hợp đồng thời hạn từ ngày 1/3/2006 đến ngày 31/12/2015 (thời hạn 10 năm). Mục đích sử dụng đất sản xuất nông nghiệp và khai thác đất sản xuất gạch. Đối với diện tích 5.400m2 đất (loại đất chuyên dùng khác) ngày 1/6/2006, UBND xã Đông Kỳ ký Phụ lục Hợp đồng số 02/PL – HĐ, thời hạn 10 năm, mục đích: khai thác đất làm gạch. Đối với, diện tích 67.000m2 (loại đất chuyên dùng khác). Diện tích đất này (bao gồm diện tích từ Biên bản gia hạn Hợp đồng ngày 10/1/2016, Phụ lục Hợp đồng ngày 1/6/2006 và một phần diện tích từ hợp đồng ngày 27/3/2008 (chưa thanh lý và tiếp tục Hợp đồng cho thuê thầu) UBND xã Đông Kỳ ký Hợp đồng số 01/2016/HĐ – GK ngày 5/4/2016, thời hạn thuê đất 5 năm. Mục đích sử dụng: Sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Diện tích 25.200m2 (loại đất chuyên dùng khác) UBND xã Đông Kỳ ký Hợp đồng số 04/2008/HĐ – KT ngày 27/3/2008, thời hạn thuê đất 5 năm. Mục đích sử dụng đất: San gạt nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp và nguồn đất dư thừa đưa vào sản xuất gạch. 

Kiểm tra thực tế đất của ông Vũ Văn Hạt thuê: Diện tích bãi theo Hợp đồng là 67.000m2 (trong đó: 13.405m2 là lò gạch và bãi chứa gạch mộc còn lại). Diện tích 53.595m2 là mặt nước nuôi trồng thủy sản, độ sâu trung bình từ 2,5m – 4m so với mặt bờ ao hiện tại, khai thác quá độ sâu theo Hợp đồng đã thỏa thuận”. 

Trong thời gian dài, UBND xã Đông Kỳ, huyện Tứ Kỳ đã ký Hợp đồng cho ông Tiêu Văn Đạt và ông Vũ Văn Hạt thuê đất đã có nhiều sai phạm nghiêm trọng việc quản lý, sử dụng đất đã được Thanh tra huyện, chỉ rõ: “ Từ năm 2006, 2008, UBND xã Đông Kỳ Hợp đồng giao thấu với ông Tiêu Văn Đạt và ông Vũ Văn Hạt, cho phép được khai thác đất sản xuất gạch, khai thác tận thu đất nhưng chưa được cấp phép đầu tư của các cấp có thẩm quyền là không đúng với quy định. Hợp đồng UBND xã Đông Kỳ đã ký với ông Đạt, ông Hạt là Hợp đồng trái pháp luật (cho thuê đất chuyên dùng, thời hạn thuê đất 10 năm, cho phép khai thác đất không đúng thẩm quyền). Chính quyền xã đã buông lỏng quản lý thiếu kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện, để ông Đạt, ông Hạt thực hiện không đúng Hợp đồng đã ký kết; khai thác đất quá độ sâu, không có Giấy phép khai thác khoáng sản từ đó dẫn đến vi phạm kéo dài cho đến nay. Năm 2013, UBND xã Đông Kỳ thanh lý Hợp đồng năm 2008 với ông Đạt, ông Hạt. Tháng 3/2016, UBND xã Đông Kỳ thanh lý Hợp đồng ký từ năm 2006 với ông Đạt, ông Hạt và tiếp tục ký Hợp đồng không đúng quy định cho thuê đất. Theo nội dung, Hợp đồng thỏa thuận ông Đạt và ông Hạt chỉ được phép sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Nhưng trên thực tế, hai ông sản xuất gạch, ông Đạt còn chôn lấp rác thải trái phép trên diện tích đất bãi, do xã cho đấu thầu vi phạm Luật bảo vệ môi trường. Các văn bản Hợp đồng của UBND xã Đông Kỳ với ông Đạt, ông Hạt năm 2006, 2008 cho thuê đất bãi đều ghi đất chuyên dùng khác (thuộc nhóm đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp). Vậy đất bãi của xã Đông Kỳ không thuộc quỹ đất sử dụng vào mục đích công ích của xã. Do vậy, xã Đông Kỳ cho thuê đất bãi sông Thái Bình là không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

Trong thời gian dài, xã Đông Kỳ, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) đã nhiều sai phạm nghiêm trọng trong quản lý, sử dụng đất. Chính việc làm này để lại hậu quả, khiến đất đai không được sử dụng đúng mục đích, cả bãi sông màu mỡ bị “băm nát” biến dạng do khai thác làm gạch, trở thành bãi chôn lấp rác thải nguy hại. Vậy ai là người chịu trách nhiệm, việc xử lý cán bộ, đảng viên làm sai như thế nào?

Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường tiếp tục thông tin.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tứ Kỳ (Hải Dương): Xã Đông Kỳ sai phạm nghiêm trọng quản lý đất bãi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO