TP.HCM: Đẩy mạnh tuyên truyền cách phòng chống thiên tai cho người dân

Nguyễn Quỳnh| 19/06/2020 08:08

(TN&MT) - Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM vừa ban hành hướng dẫn tuyên truyền Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Tình trạng ngập nước vẫn xảy ra nghiêm trọng tại một số địa bàn của TP.HCM

Trước đó, ngày 27/5/2020, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã ban hành Kế hoạch số 367-KH/TU triển khai Chỉ thị số 42-CT/TW tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, việc triển khai Chỉ thị 42 phải tạo sự chuyển biến trong nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân từ sự ứng phó sang chủ động phòng, tránh và tiến tới quản lý rủi ro thiên tai; đề cao trách nhiệm chỉ đạo và phối hợp hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong tình hình mới. Tạo được sự quan tâm của các tổ chức trong và ngoài nước, các doanh nghiệp tham gia, hỗ trợ công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Đặc biệt, cần thúc đẩy thay đổi hành vi tích cực, chấp hành, tuân thủ pháp luật, sự chỉ đạo của chính quyền đối với người dân trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Tăng cường tuyên truyền cho người dân các kỹ năng ứng phó trước các tình huống của thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do chủ quan, do nhận thức không đầy đủ về trách nhiệm và nghĩa vụ phải chủ động hợp tác, phối hợp với chính quyền về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Đồng thời, cần thường xuyên quán triệt, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó tập trung vào 6 quan điểm chỉ đạo của Chính phủ trong phòng chống thiên tai; các mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể đến năm 2025; các giải pháp tổng thể về thể chế, chính sách, tổ chức bộ máy, cơ sở hạ tầng, thông tin truyền thông và đào tạo; nguồn lực tài chính, khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, giải pháp với các vùng miền và các nhiệm vụ cụ thể của cơ quan Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bên cạnh đó, cần tuyên truyền, phổ biến cách tiếp cận, giải pháp mới về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai như quản lý rủi ro lũ lụt, hạn hán; quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng, khoa học công nghệ, các công cụ hỗ trợ, thiết bị cảnh báo sớm và phục hồi và tái thiết sau thiên tai tốt hơn; phản ánh việc triển khai giải pháp thực hiện ở các địa phương. Phát huy tinh thần tương thân tương ái và những nghĩa cử cao đẹp trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân giúp đỡ nhau vượt qua hoạn nạn mỗi khi thiên tai xảy ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM: Đẩy mạnh tuyên truyền cách phòng chống thiên tai cho người dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO