Thủ tục hành chính đất đai tại Sơn La: Rút ngắn 30% thời gian thực hiện

Nguyễn Nga| 09/12/2021 09:54

(TN&MT) - Thực hiện Luật Đất đai và các Thông tư, Nghị định hướng dẫn thi hành, những năm qua, tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh rà soát, chú trọng sửa đổi, cắt giảm thời gian thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai, tạo thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong quá trình thực hiện.

Đẩy mạnh rà soát, sửa đổi, bổ sung

UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức thực hiện rà soát các TTHC heo Quyết định số 2555/QĐ-BTNMT ngày 20/10/2017; Quyết định số 818/QĐ-BTNMT ngày 3/4/2019; Quyết định số 1552/QĐ-BTNMT ngày 21/6/2019, Quyết định số 166/QĐ-BTNMT ngày 22/1/2019; Quyết định số 1686/QĐ-BTNMT ngày 30/8/2021 của Bộ TN&MT…

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở TN&MT; Quyết định về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành lĩnh vực đo đạc bản đồ, môi trường; Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở. Đã tổ chức niêm yết, công bố công khai Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT tại cơ quan Sở bằng bản giấy và được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ: http://www.sotnmt.sonla.gov.vn.

Sơn La đã cắt giảm 30% thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

Ông Nguyễn Tiến Dương, Phó Giám đốc Sở TN&MT Sơn La cho biết: Thời gian qua, việc thực hiện cải cách TTHC về đất đai đã được tỉnh Sơn La quan tâm, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đã chỉnh sửa, bổ sung, thay thế các nội dung không còn phù hợp với các quy định. Theo đó, đã cắt giảm thời gian giải quyết TTHC về đất đai tối thiểu 30% so với quy định, đảm bảo không phát sinh thêm thủ tục hồ sơ ngoài quy định. Các TTHC được công bố, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất trong quá trình thực hiện.

Quá trình thực hiện đã tăng cường phối hợp giữa các cơ quan có liên quan, tập trung giải quyết các TTHC lĩnh vực đất đai đảm bảo tiến độ, thời gian, giúp các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hạn chế việc đi lại giữa các cơ quan chuyên môn, giảm bớt thời gian thực hiện TTHC về đất đai so với trước đây.

Cùng với đó, Sở TN&MT đã duy trì tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp hàng quý để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải thiện Chỉ số đăng ký tài sản (A7) và Chỉ số chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3). Tham mưu ban hành Quyết định về cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; trình tự và thời gian thực hiện các TTHC trong lĩnh vực đất đai; hiện đang tiếp tục tham mưu sửa đổi theo hướng quy định rõ cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục, thời gian thực hiện TTHC của từng cơ quan, đơn vị có liên quan trong lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Tăng tỷ lệ giải quyết hồ sơ sớm và đúng hạn

Theo số liệu thống kê từ Sở TN&MT, từ đầu năm 2021 đến nay, Sở đã phối hợp với Trung tâm Hành chính công của tỉnh tiếp nhận 448 hồ sơ, chủ yếu là hồ sơ đất đai. Hồ sơ đã giải quyết xong 357 hồ sơ, hồ sơ đang giải quyết 27 hồ sơ; trả lại để bổ sung 3 hồ sơ; từ chối 61 hồ sơ. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đạt 100%.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện TTHC về đất đai còn gặp một số vướng mắc. Do đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ còn thiếu, cùng lúc phải đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ có liên quan. Các TTHC về đất đai liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, như: Để giải quyết đất đai cho một doanh nghiệp thì phải có Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện cấp phép đầu tư, Sở Xây dựng tham mưu về quy hoạch xây dựng, quy hoạch chi tiết, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện thủ tục chuyển mục đích đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, UBND các huyện, thành phố phối hợp với doanh nghiệp giải phóng mặt bằng khu đất…

 

Thời gian tới, Sở TN&MT sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính về đất đai. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC nhằm nâng cao chất lượng phục vụ. Đề xuất các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục liên quan đến đăng ký, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Thực hiện nghiêm các quy trình giải quyết công việc trong nội bộ cơ quan, tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện, đảm bảo việc giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân, doanh nghiệp đúng thời gian quy định.

Tiếp tục triển khai Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Sơn La. Lập kế hoạch số hóa và lưu trữ hồ sơ địa chính dạng số để khai thác, sử dụng tại Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố và Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT.

Tiếp tục nghiên cứu tham mưu ban hành văn bản cụ thể hoá các quy định của Luật, Nghị định phân cấp cho địa phương nhằm giảm những bất cập, chồng chéo, vướng mắc giữa các quy định pháp luật liên quan đến việc tiếp cận đất đai, khai thác và bảo vệ tài nguyên của người dân và doanh nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Rà soát các văn bản trên lĩnh vực ngành quản lý để đề nghị sửa đổi, bổ sung kịp thời phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tục hành chính đất đai tại Sơn La: Rút ngắn 30% thời gian thực hiện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO