--Quảng cáo---

Thu hồi đất cấp sai quy định pháp luật

Tư vấn pháp luật - 00:00 29/06/2017

(TN&MT) - Xin hỏi, đất của tôi được nhà nước cấp từ năm 1990. Do tôi không có nhu cầu (tôi sống và làm việc ở nước ngoài nhiều năm) nên giao họ hàng trông coi. Đất được cấp ban đầu là đất nông nghiệp. Sau một thời gian họ hàng nhà tôi làm một căn nhà cấp 4 trên đất và ở đến cuối năm 2016. Nay tôi muốn lấy lại đất nhưng được thông báo là đất đã được cấp sổ đỏ cho người họ hàng đó. Xin hỏi, đất cấp sổ đỏ rồi tôi có đòi được không? Nếu đòi được thì đất của tôi là đất nông nghiệp như trong giấy giao đất nhà nước cấp hay là đất ở như trong sổ đỏ được cấp sai trước đó?

Trả lời

Đòi lại đất

Theo quy định tại Điều 106, Luật Đất đai 2013, nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây: Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp; Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp; Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Như vậy, để đòi lại đất của mình bạn phải gửi kiến nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ thông báo bằng văn bản cho cơ quan thanh tra cùng cấp thẩm tra; nếu kết luận là Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật thì thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do; sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo cho người sử dụng đất mà không có đơn khiếu nại thì ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp.

Mục dích sử dụng đất

Theo quy định tại Điều 11, Luật Đất đai 2013, việc xác định loại đất theo một trong các căn cứ sau đây:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã được cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật này đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quy định tại khoản 1 Điều này;

- Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quy định tại khoản 1 Điều này;

- Đối với trường hợp không có giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này thì việc xác định loại đất thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Như vậy, sau khi cơ quan nhà nước đã thu hồi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai quy định pháp luật của họ hàng nhà bạn thì mảnh đất đó coi như chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Lúc này, căn cứ xác định loại đất sẽ dựa vào quyết định giao đất trước đây của bạn. Có nghĩa đất đó vẫn là đất nông nghiệp như trong quyết định giao đất của nhà nước.

Báo TN&MT


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO