--Quảng cáo---

Thanh Hóa: Thực hiện Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Đất đai - Thu Thủy - 22:27 02/07/2020

(TN&MT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Công văn số 8601/UBND-KTTC gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa về việc thực hiện Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020.

Theo đó, đến ngày 22/6/2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện đấu giá 242 dự án (đạt 22,2% kế hoạch), tổng số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất là 3.510 tỷ đồng (đạt 45% kế hoạch). Để đảm bảo hoàn thành Kế hoạch thu tiền sử dụng đất theo kế hoạch đề ra, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa khẩn trương thực hiện một số nội dung công việc.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị liên quan có cam kết đến thời điểm 31/12/2020 phải tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thành công

Hoàn thành các bước để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo đúng quy định tại Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 09/03/2018 của UBND tỉnh, Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan. Đồng thời, xử lý tồn tại về đất đai theo quy định của pháp luật nhằm bổ sung nguồn thu ngân sách, tăng cường công tác quản lý đất đai. Trường hợp chưa cân đối bố trí đủ nguồn vốn thực hiện toàn bộ quy hoạch hoặc chưa hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự án, có thể phân kỳ, hoàn thiện hồ sơ sử dụng đất để tổ chức đấu giá từng phần.

Bên cạnh đó, có cam kết đến thời điểm 31/12/2020 phải tổ chức đấu giá thành công đạt kế hoạch đã được UBND tỉnh giao trong Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020 đã được phê duyệt; trường hợp không đạt kế hoạch phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, đồng thời hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa hoàn thiện các hồ sơ cần thiết để đẩy nhanh việc đấu giá quyền sử dụng đất các dự án và thực hiện nghiêm theo kế hoạch đấu giá đã được UBND tỉnh phê duyệt.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO