Thanh Hóa: Nâng cao chất lượng quản lý quy hoạch

Thu Thủy| 18/03/2022 09:31

UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công văn số 3033/UBND-CB về việc nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, công tác quy hoạch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện, nhất là sau khi Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 có hiệu lực, tạo được sự chuyển biến rõ nét và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

quyhoach.jpg
Thanh Hóa nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch

Tuy nhiên, công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng còn tồn tại, hạn chế như: Một số đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu được phê duyệt trước đây chưa được kịp thời rà soát, đánh giá kết quả thực hiện để đề xuất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế hoặc điều chỉnh theo định hướng quy hoạch vùng huyện mới được phê duyệt; một số đồ án quy hoạch chất lượng, tầm nhìn còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển và còn tình trạng chồng lấn với dự án đầu tư xây dựng được chấp thuận; công tác công bố, công khai quy hoạch một số địa phương chưa thực hiện tốt.

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn theo phân cấp, ủy quyền; không để xảy ra tình trạng chồng lấn quy hoạch với các dự án đã được chấp thuận; thực hiện nghiêm việc lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư và các sở, ngành liên quan trước khi phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch theo quy định.

Thực hiện nghiêm công tác công bố, công khai các đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt, đặc biệt là các đồ án quy hoạch chi tiết; tổ chức cắm mốc giới tại thực địa theo quy định để tổ chức, cá nhân được biết, thực hiện và giám sát thực hiện theo quy hoạch; Tổ chức rà soát các đồ án quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu được phê duyệt đã đến kỳ rà soát để tham mưu, đề xuất hủy bỏ hoặc điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Tổ chức rà soát các địa điểm đã được chấp thuận nghiên cứu quy hoạch; tham mưu, đề xuất thu hồi những địa điểm đã quá thời hạn nghiên cứu hoặc không còn phù hợp, gửi Sở Xây dựng trước ngày 10/4/2022 để Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/4/2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Nâng cao chất lượng quản lý quy hoạch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO