Đất đai

Thẩm định kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thúy Nhi 17/04/2024 - 18:17

Chiều 17/4, tại trụ sở Bộ TN&MT, Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, kế hoạch sử dụng đất an ninh, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã tổ chức thẩm định Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 -2025) của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tham dự cuộc họp ông Vũ Sỹ Kiên, Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất - Phó Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng là đại diện một số Bộ ngành liên quan và lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT.

dsc_0501.jpg
Ông Vũ Sỹ Kiên, Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất - Phó Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại cuộc họp

Về phía UBND tỉnh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở TN&MT và đơn vị tư vấn xây dựng kế hoạch sử dụng đất tỉnh.

Tại buổi họp, đơn vị tư vấn đã trình bày báo cáo kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 -2025) của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, sau đó, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất (Thường trực Hội đồng) đã trình bày Báo cáo thẩm định kế hoạch sử dụng đất 5 năm của tỉnh.

Theo đại diện của Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, hồ sơ kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, được xây dựng công phu, nghiêm túc, kết cấu và bố cục hợp lý. Đến nay, Cục đã nhận được 6 ý kiến Ủy viên Hội đồng thẩm định gồm các Bộ ngành và đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT.

dsc_0498.jpg
Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu tại cuộc họp

Theo đó, về sự phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia phân bổ, tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu cơ bản xác định các chỉ tiêu phù hợp, bám sát với các chỉ tiêu quốc gia phân bổ. Tuy nhiên, đề nghị UBND tỉnh cập nhật chỉ tiêu sử dụng đất đã được Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh phân bổ tại Quyết định số 227/QĐ-TTg.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cần rà soát lại số liệu để đảm bảo độ tin cậy, thống nhất, cụ thể: rà soát biểu diện tích các loại đất cần chuyển mục đích, biểu danh mục các công trình dự án, biểu diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích...

Bên cạnh đó, các giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất cần được cụ thể hơn, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương nhất là giải pháp về nguồn lực, giải quyết đời sống, việc làm cho hộ gia đình bị thu hồi đất; các giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước, đặc biệt là bổ sung nhóm giải pháp quản lý bảo vệ rừng với diện tích rừng thuộc diện tích đất rừng (phòng hộ, đặc dụng, sản xuất) được lập kế hoạch cho mục đích sử dụng khác không phải lâm nghiệp nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng…

dsc_0491.jpg
Đại diện của Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất trình bày báo cáo thẩm tra hồ sơ kế hoạch sử dụng đất

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng cơ bản thống nhất với hồ sơ kế hoạch sử dụng đất 5 năm của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và báo cáo thẩm tra kế hoạch của Thường trực Hội đồng, đồng thời nhất trí thông qua kế hoạch sử dụng đất 5 năm của tỉnh có chỉnh sửa, bổ sung về việc rà soát các chỉ tiêu sử dụng đất theo các quy hoạch ngành, quốc gia; rà soát giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý của các Bộ, ngành về hồ sơ kế hoạch sử dụng đất của tỉnh.

Thay mặt UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định sự quan tâm của tỉnh với công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và cho biết sẽ chỉ đạo Sở TN&MT và đơn vị tư vấn giải trình, tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của thành viên hội đồng đề hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ TN&MT.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, ông Vũ Sỹ Kiên, Phó Chủ tịch Hội đồng đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khẩn trương tiếp thu, giải trình toàn bộ ý kiến của thành viên của Hội đồng để hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất (2021-2025) của tỉnh, gửi Bộ TN&MT kiểm tra, rà soát trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.

Phó chủ tịch Hội đồng cũng lưu ý, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu rà soát một số chỉ tiêu để đảm bảo với quy hoạch tỉnh đã được Chính phủ phân bổ, đồng thời rà soát các quy hoạch ngành, bảng biểu, bản đồ...

dsc_0493.jpg
Quang cảnh cuộc họp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thẩm định kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO