--Quảng cáo---

Sơn La: Đôn đốc thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Đất đai - Nguyễn Nga - 16:17 18/02/2020

(TN&MT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Công văn số 374/UBND-KT ngày 17/2/2020, đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

UBND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn nghiệp vụ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất bố trí nguồn kinh phí để thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019.

Giao UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn khẩn trương thực hiện và hoàn thành việc kiểm kê đất đai năm 2019.

Đối với các xã, phường, thị trấn chưa triển khai thực hiện, thực hiện chưa hoàn thành, chỉ đạo Phòng TN&MT các huyện, thành phố tập trung lực lượng tăng cường về cấp xã để đôn đốc, hướng dẫn đẩy nhanh tiến độ.

Với các xã, phường, thị trấn đã hoàn thành việc kiểm kê đất đai năm 2019, chỉ đạo Phòng TN&MT tập trung lực lượng để kiểm tra kết quả thực hiện. Đặc biệt, kiểm tra các nội dung điều tra, xác định hiện trạng sử dụng đất, lập bản đồ kiểm kê đất đai cấp xã để đảm bảo chất lượng kiểm kê đất đai.

UBND tỉnh giao Sở TN&MT phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các đơn vị an ninh, quốc phòng đóng trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện ngay việc kiểm tra, đối soát điểm đất quốc phòng, đất an ninh trên địa bàn tỉnh trước khi tổng hợp kết quả kiểm kê đất đai cấp huyện.

Phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố để đôn đốc, triển khai thực hiện việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất đảm bảo chất lượng tiến độ. Với các huyện, thành phố có khả năng chậm tiến độ, cần chủ động bố trí cán bộ tăng cường cho cấp huyện, xã để đôn đốc hướng dẫn đẩy nhanh tiến độ.

Thường xuyên tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 hàng tháng gửi về Bộ TN&MT và UBND tỉnh.

UBND tỉnh cũng đề nghị Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị quân đội, công an đóng quân trên địa bàn tỉnh Sơn La triển khai thực hiện ngay việc kiểm kê đất quốc phòng, đất an ninh trên địa bàn để tổng hợp kết quả kiểm kê đất đai ở các huyện, thành phố.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO