--Quảng cáo---

Sơn La: Ban hành quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đất đai

Đất đai - 16:19 31/03/2019

(TN&MT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định 529/QĐ-UBND, về quy chế phối hợp giữa Sở TN&MT với UBND các huyện, thành phố trong thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn.

thực hiện quy chế phối hợp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn toàn tỉnh
Thực hiện quy chế phối hợp giữa Sở TN&MT và các huyện, thành phố nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn toàn tỉnh (Ảnh minh họa)

Quy chế phối hợp sẽ triển khai ở 13 nội dung, gồm: Tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng đất trong lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; phối hợp trong thu hồi đất; thống kê, kiểm kê đất đai; bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; lập và hoàn thiện hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất cho các tổ chức; lập hồ sơ đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp GCN; thực hiện khai thác quỹ đất tạo nguồn thu; thanh, kiểm tra, giám sát, theo dõi việc chấp hành quy định pháp luật về đất đai…

Trong đó, quá trình thu hồi đất của tổ chức, UBND huyện, thành phố có trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Thông tư 30/2014/TT-TNMT của Bộ TN&MT gửi kèm Tờ trình của UBND huyện và nộp vào Bộ phận một cửa cấp tỉnh; tổ chức xử lý tài sản trên đất, thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng dự án với các trường hợp được bồi thường; lập phương án sử dụng đất, đưa đất vào sử dụng… Sở TN&MT sẽ trình UBND tỉnh quyết định thu hồi đất theo đề nghị của UBND các huyện, thành phố; tham mưu tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Công tác bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 61, 62 Luật Đất đai, Sở TN&MT sẽ tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết các vướng mắc liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo thẩm quyền. Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Kiểm tra phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường các dự án và gửi Hội đồng thẩm định để thẩm định theo quy trình thẩm định giá. Chủ trì tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với các dự án chỉ thu hồi đất. UBND cấp huyện sẽ rà soát, góp ý để sửa đổi, bổ sung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phù hợp với thực tế địa phương; chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng phương án giá đất cụ thể tính tiền bồi thường để thẩm định, phê duyệt; tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án theo quy định.

Trong công tác thanh, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật đất đai, UBND cấp huyện có trách nhiệm tổ chức thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai với các tổ chức trên địa bàn, xử lý các vi phạm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý các trường hợp vượt thẩm quyền. Giám sát theo dõi việc chấp hành pháp luật của các đối tượng được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ thực hiện dự án, đề xuất phương án xử lý các trường hợp có vi phạm.

Sở TN&MT sẽ thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai với các tổ chức trên địa bàn theo kế hoạch được duyệt hàng năm. Đồng thời, hướng dẫn, phối hợp với các huyện giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong thanh, kiểm tra và thực hiện kết luận thanh, kiểm tra.

Trong công tác giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo trong quản lý, sử dụng đất đai, UBND cấp huyện có trách nhiệm giải quyết hoặc phối hợp với Sở TN&MT giải quyết các tranh chấp về đất đai, khiếu nại, tố cáo trong quản lý, sử dụng đất.

Cùng với đó, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo lần đầu cho Sở TN&MT khi có quyết định giao cho Sở xác minh lần 2 đảm bảo đúng thời gian. Có trách nhiệm xác định chính xác vị trí đất tranh chấp, khiếu nại, tố cáo theo đơn. Cùng tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn. Chỉ đạo UBND cấp xã có liên quan phối hợp thực hiện.

Việc thực hiện quy chế phối hợp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn toàn tỉnh. Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong quá trình giải quyết các nội dung liên quan đến đất đai. Giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính về đất đai cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ, phải đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đất đai và các luật khác có liên quan. Không chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của Sở TN&MT và UBND cấp huyện. Không gây phiền hà, sách nhiễu, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống của người dân.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO