Sở TN&MT TP.HCM: “Chạy nước rút” hoàn thành 32 nhiệm vụ chính năm 2018

05/09/2018 10:10

(TN&MT) - Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng vừa yêu cầu lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc “chạy nước rút” hoàn thành các nhiệm vụ đã được giao để hoàn thành tốt công việc năm 2018. Cụ thể gồm 32 nhiệm vụ: 14 nhiệm vụ lĩnh vực đất đai, 10 nhiệm vụ lĩnh vực môi trường, 03 nhiệm vụ lĩnh vực công nghệ thông tin, 05 nhiệm vụ lĩnh vực khác.

TP3
Sở TN&MT TP.HCM ký kết bàn giao chỉ tiêu, danh mục dự án kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020 với các Sở, ngành và UBND quận, huyện
 

Theo đó, Ban Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM yêu cầu các lãnh đạo các phòng, ban chức năng  tập trung  thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai gồm: Quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND Thành phố về thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất, chủ yếu là chuyển mục đích đất lúa trên 10 ha; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn TP.HCM.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 của HĐND Thành phố về công tác quản lý quy hoạch đô thị và giải quyết các dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố. Phối hợp hoàn tất công tác rà soát các dự án chậm triển khai trên địa bàn, tham mưu UBND Thành phố ban hành quyết định thu hồi theo quy định, không để ảnh hưởng đến đời sống người dân trong khu vực có dự án chậm triển khai. Tập trung triển khai Chỉ thị 17-CT/TU ngày 12/01/ 2018 của Thành ủy TP.HCM về tăng cường lãnh đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án có thu hồi đất, góp phần ổn định tình hình chính trị - kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018 - 2020.

Đồng thời, trong năm 2018, Sở TN&MT sẽ tập trung hoàn thành Dự thảo quy định về quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố; xây dựng cơ chế đặc thù rút ngắn thời gian các khâu trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phối hợp Thanh tra Thành phố giải quyết cơ bản các kiến nghị, khiếu nại của các hộ dân liên quan công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2.

TP2
Sở TN&MT TP.HCM được giao nhiệm vụ triển khai chuyển mục đích các dự án đất trồng lúa trên 10ha
 

Sở TN&MT phải công khai danh mục dự án về chuyển đổi 26.000 ha đất nông nghiệp sang đất công nghiệp và đô thị để người dân giám sát; đo đạc, cấp giấy chứng nhận đối với diện tích 2.055,77 ha đất có nguồn gốc nông lâm trường; cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ sông, suối, kênh, rạch, hồ công cộng trên địa bàn thành phố năm 2018; ban hành Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu  địa chính và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn TP.HCM.

Cũng trong năm 2018, Sở TN&MT phấn đấu hoàn thành lập thủ tục đưa ra đấu giá 16 khu đất với tổng diện tích 28,76 ha; lập thủ tục thu hồi các khu đất hoàn vốn đầu tư xây dựng theo hợp đồng BT đối với các dự án: Dự án xây dựng đường và công trình hạ tầng kỹ thuật hai bờ sông Tham Lương - Bến Cát - Rạch nước lên, Dự án đầu tư xây dựng cầu đường Bình Tiên (đoạn từ Phạm Văn Chí đến đường Tạ Quang Bửu), Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải Bắc Sài Gòn 1, Dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ…

Trong lĩnh vực môi trường, Ban Giám đốc Sở TN&MT yêu cầu lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị  trực thuộc tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt Chương trình đột phá giảm ô nhiễm môi trường; thực hiện Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 16/3/2018 của HĐND Thành phố về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn TP.HCM; tiếp tục triển khai Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 11/6/2017 của HĐND Thành phố về công tác bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và quản lý chất thải trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, Sở TN&MT sẽ tiếp tục tham mưu về công tác quản lý chất thải trên địa bàn thành phố, trong đó có nội dung hạn chế việc xả rác bừa bãi; nhanh chóng triển khai kế hoạch đấu thầu, chọn nhà đầu tư để triển khai công nghệ đốt rác thành điện, lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu để tổ chức đấu thầu trong quý III năm 2018.

TP1
Sở TN&MT TP.HCM phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính năm 2018
 

Trong năm 2018, Sở TN&MT xây dựng và trình UBND Thành phố quy định quản lý nghĩa trang trên địa bàn thành phố; thực hiện quy hoạch xử lý chất thải rắn TP.HCM đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố; hoàn thành và trình UBND Thành phố mẫu phương tiện thu gom tại nguồn chất thải rắn sinh hoạt; hoàn thiện đề cương xây dựng bản đồ số cảnh báo thiên tai.

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Sở TN&MT sẽ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giá đất trên địa bàn TP.HCM; lập bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố; thực hiện Kế hoạch điều tra, thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường và thu thập, cập nhật thông tin mô tả về thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, trong năm 2018, Sở TN&MT sẽ công bố quy trình phối hợp các sở, quận, huyện có thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp và người dân. Theo lãnh đạo Sở TN&MT, Trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ phải tham mưu chỉ đạo thật nghiêm, làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân và tập thể đơn vị đó. Ban Giám đốc Sở TN&MT cũng đề nghị Công đoàn, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên phát động trong hội viên, đoàn viên ra sức thi đua hoàn thành nhiệm vụ cụ thể trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sở TN&MT TP.HCM: “Chạy nước rút” hoàn thành 32 nhiệm vụ chính năm 2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO