--Quảng cáo---

Sở TN&MT Điện Biên: Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính

Xã hội - Trần Hương - 08:47 04/03/2021

(TN&MT) - Nhằm nâng cao tinh thần phục vụ doanh nghiệp và người dân trong lĩnh vực tài nguyên và môi, Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Điện Biên nhiều năm qua đã thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, tinh giản nhiều bước để nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Công tác cải cách hành chính được Sở TN&MT tỉnh Điện Biên đẩy mạnh.

Thông qua việc ban hành các văn bản chỉ đạo công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC đã đi vào nề nếp và trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các phòng, đơn vị thuộc Sở. Cùng với việc ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phân công 2 đồng chí làm công tác đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trong đó có 1 đồng chí Phó Giám đốc phụ trách công tác kiểm soát TTHC; cán bộ đầu mối đã chủ động trong công tác tham mưu lãnh đạo Sở chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện công tác kiểm soát, cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tính cực.

Trong năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành kế hoạch rà soát,  hệ thống hóa văn bản QPPL theo lĩnh vực được phân công quản lý; theo đó hoạt động rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND tỉnh về lĩnh vực tài nguyên và môi trường được Sở tiến hành thường xuyên, kịp thời, đồng bộ. Qua rà soát trình UBND tỉnh công bố mới 3 TTHC thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bãi bỏ 14 thủ tục, sửa đổi bổ sung 7 TTHC của 3 cấp.

Ðối với thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đến nay Sở TN&MT đã được cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 cho tất cả các TTHC lĩnh vực tài nguyên. Qua đó, tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đều được nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện, giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Các thủ tục hành chính được giảm thiểu, tạo cơ chế thông thoáng trong thu hút đầu tư.

Sở TN&MT đã tiến hành thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo Quyết định 161/QĐ-STNMT ngày 28/6/2019 về việc thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở. Trong 8 tháng đầu năm năm 2020 Sở TN&MT đã tiếp nhận qua bộ phận một cửa là 178  hồ sơ trong đó: Lĩnh vực đất đai 68 hồ sơ;; lĩnh vực môi trường 10 hồ sơ; lĩnh vực tài nguyên nước 11 hồ sơ; lĩnh vực khoáng sản 8 hồ sơ.

Cùng với đó, Sở TN&MT tỉnh Điện Biên áp dụng và công bố tại Quyết định số 259/QĐ-STNMT ngày 10 tháng 12 năm 2019 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015.  Niêm yết công khai tại bảng thông báo của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ: "tnmtdienbien.gov.vn", và có thông báo gửi văn bản đến Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (sở KH&CN) để theo dõi, tổng hợp.

Công tác CCHC của Sở TN&MT ngày càng được củng cố, hoàn thiện; tạo bước chuyển biến căn bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhau và giữa các cơ quan hành chính với công dân. Đồng thời, việc liên hệ giải quyết hồ sơ giữa bộ phận tiếp nhận, trả kết quả với các phòng chuyên môn, tổ chức, cá nhân và giữa các Phòng, đơn vị thuộc Sở được phối hợp chặt chẽ, kịp thời. Tạo được lòng tin của nhân dân đối với các cơ quan hành chính nhà nước, tính dân chủ, minh bạch, trách nhiệm được được cán bộ, công chức, viên chức phát huy rất tốt. Từ đó tạo được thiện cảm của người dân khi đến tiếp xúc, làm việc với cơ quan công quyền.

Việc ban hành cụ thể Bộ TTHC đã giúp cho đơn vị liên quan và người dân có tiếng nói chung trong quá trình tiếp xúc, tránh phát sinh những thủ tục không đáng có, tiết kiệm thời gian, chi phí, góp phần cho việc phát triển kinh tế - xã hội đồng thời nâng cao dân trí cho người dân., 


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO