--Quảng cáo---

Quảng Ngãi: Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường

Môi trường - Võ Hà - 08:11 21/05/2020

(TN&MT) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan Tổ chức phát động và hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường từ nay đến ngày 30/6, có thể kéo dài đến Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn và lồng ghép các sự kiện và ngày lễ lớn khác như Ngày Môi trường thế giới 05/6 hoặc các ngày lễ hội của địa phương.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, phát thanh, truyền hình....), treo biểu ngữ, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ở địa phương trong điều kiện đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định của Chính phủ về an toàn và phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tổ chức các chiến dịch truyền thông trực tuyến trên các trang mạng xã hội, trang Web của các tổ chức chính trị xã hội, các trường học tại địa phương nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh các nhân để nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh. Đối với các trường học, có thể lồng ghép hoạt động giáo dục, tuyên truyền về các nội dung trên vào các bài giảng của giáo viên trong các tiết học.

Tăng cường công tác quản lý, khai thác công trình cấp nước sau đầu tư, đẩy mạnh công tác kiểm tra chất lượng công trình và kiểm soát chất lượng nước; thực hiện tốt quy trình quản lý vận hành, bảo dưỡng công trình đảm bảo cấp nước an toàn và bền vững.

Phấn đấu đến năm 2020, 95% người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được sử dụng nước sạch và đảm bảo vệ sinh môi trường. 

Tuyên truyền, phổ biến và thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư và quản lý nước sạch nông thôn; huy động các nguồn lực từ các tổ chức, thành phần kinh tế xã hội tham gia thực hiện Chương trình.

Những năm qua, tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện tốt việc cung cấp nước sạch và đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn, góp phần nâng tỷ lệ người dân khu vực nông thôn trong tỉnh được cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh đến cuối năm 2019 đạt 90,8%; 72,9% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh và nhiều chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm cũng được người dân đầu tư xây dựng có hệ thống xử lý chất thải.

Phấn đấu đến năm 2020, 95% người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được sử dụng nước sạch và đảm bảo vệ sinh môi trường. Để đạt mục tiêu này, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục đầu tư và huy động nguồn kinh phí để sửa chữa, nâng cấp và xây mới nhiều công trình nước tập trung, cung cấp nước sạch cho người dân. Trong đó, nguồn vốn ngân sách chiếm khoảng 30%, còn lại là nguồn xã hội hóa và huy động người dân đóng góp.

 

 


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO