Quảng Bình: Phê duyệt bản đồ đầu tư lâm nghiệp các xã, phường

Hồng Thiệu| 26/05/2021 22:20

(TN&MT) - Ngày 24/5/2021, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 1481/QĐ-UBND về việc phê duyệt bản đồ đầu tư lâm nghiệp các xã, phường vùng Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR).

Mục tiêu cụ thể của bản đồ đầu tư lâm nghiệp các xã, phường vùng Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển nhằm thu thập, tạo lập bộ dữ liệu về lâm nghiệp hiện có của các xã, phường vùng Dự án, bao gồm (và không giới hạn) thông tin như ranh giới xã, hiện trạng cơ sở hạ tầng, bản đồ hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất mới nhất, bản đồ đầu tư về lâm nghiệp, dữ liệu từ hệ thống thông tin quản lý ngành lâm nghiệp (FORMIS), ảnh vệ tinh sử dụng để xây dựng bản đồ kiểm kê rừng.

Đồng thời, xây dựng dữ liệu và bản đồ hiện trạng rừng, đất rừng vùng ven biển và vùng ngập mặn tại các xã, phường vùng Dự án FMCR tỉnh Quảng Bình; xây dựng dữ liệu và bản đồ khu vực Dự án sẽ đầu tư để bảo vệ, phục hồi và trồng mới rừng ven biển (gồm rừng ngập mặn và rừng trên cạn) tại các xã, phường vùng Dự án FMCR tỉnh Quảng Bình...

Dự án FMCR nhằm tăng cường tính chống chịu vùng ven biển thu thập, tạo lập bộ dữ liệu về lâm nghiệp hiện có của các xã, phường.

Bản đồ đầu tư lâm nghiệp các xã, phường vùng Dự án FMCR tỉnh Quảng Bình được sử dụng để phân loại, xác định vị trí, diện tích rừng và đất lâm nghiệp vùng ven biển cho các mục đích trồng mới, trồng phục hồi, làm giàu rừng, bảo vệ rừng và các can thiệp khác của Dự án.

Dự án FMCR được thực hiện tại 33 xã, phường thuộc 06 huyện, thị xã, thành phố với quy mô 2.485,06 ha, bao gồm rừng ngập mặn 240,48 ha (Trong đó bảo vệ rừng cộng đồng 45,53 ha, trồng rừng phục hồi 35,57 ha, trồng rừng mới 159,38 ha); rừng ven biển trên cạn 2.244,58 ha (Trong đó bảo vệ rừng cộng đồng 1.004,61 ha, trồng rừng phục hồi 808,44 ha, trồng rừng mới 431,53 ha).

Nguồn vốn đầu tư thực hiện Dự án từ vốn vay IDA từ Ngân hàng Thế giới (WB) và vốn đối ứng từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện từ năm 2018 - 2023. Dự án do UBND tỉnh Quảng Bình làm cơ quan chủ quản; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ đầu tư; Ban Quản lý Dự án FMCR tỉnh Quảng Bình đại diện chủ đầu tư; Liên danh nhà thầu Phân viện điều tra quy hoạch rừng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên - Công ty Cổ phần Vapeco Việt Nam tổ chức tư vấn lập Báo cáo khảo sát, xây dựng bản đồ đầu tư.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm ký bản đồ đầu tư lâm nghiệp cấp xã; bàn giao số liệu và bản đồ cho UBND các huyện, thành phố, thị xã và các xã, phường tham gia Dự án FMCR; trên cơ sở số liệu, diện tích được phê duyệt, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu điều chỉnh quy mô thực hiện Dự án FMCR tỉnh Quảng Bình.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh đồng bộ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch, kế hoạch phát triển rừng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Phê duyệt bản đồ đầu tư lâm nghiệp các xã, phường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO