Câu chuyện môi trường

Nghệ An: Phê duyệt 79 cộng đồng dân cư tham gia hoạt động quản lý rừng hưởng lợi nguồn thu từ ERPA

Đình Tiệp 10/07/2024 - 16:32

UBND tỉnh Nghệ An mới ban hành các Quyết định phê duyệt danh sách 79 cộng đồng dân cư tham gia hoạt động quản lý rừng năm 2024 hưởng lợi nguồn thu từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ (ERPA) của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt và của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống.

Theo đó, tại Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 02/7/2024 có 44 cộng đồng dân cư huyện Quế Phong tham gia hoạt động quản lý rừng năm 2024 hưởng lợi nguồn thu từ ERPA của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt.

Cụ thể, xã Đồng Văn có 06 cộng đồng dân cư; Xã Cắm Muộn có 02 cộng đồng dân cư tham gia. Xã Hạnh Dịch có 06 cộng đồng dân cư; Xã Nậm Giải có 05 cộng đồng dân cư tham gia. Xã Nậm Nhoóng có 03 cộng đồng dân cư; Xã Thông Thụ có 08 cộng đồng dân cư tham gia. Xã Tiền Phong có 04 cộng đồng dân cư; Xã Tri Lễ có 10 cộng đồng dân cư tham gia.

Còn tại Quyết định số 1685/QĐ-UBND ngày 5/7/2024 của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống thuộc 5 huyện có 35 cộng đồng dân cư tham gia hoạt động quản lý rừng năm 2024 hưởng lợi nguồn thu từ ERPA.

z5619189077451_5b6fa5f514ee830867c84bc05354594e.jpg
Có 79 cộng đồng dân cư của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt và của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống được hưởng lợi từ ERPA.

Trong đó, huyện Tương Dương có 6 cộng đồng, trong đó có 04 cộng đồng thuộc xã Nga My; 02 cộng đồng thuộc xã Xiêng My.

Huyện Con Cuông có 5 cộng đồng, bao gồm: Cộng đồng bản Tông, bản Mét, bản Đình, bản Xiềng, bản Na Cọ đều thuộc xã Bình Chuẩn.

Huyện Quỳ Hợp có 17 cộng đồng, trong đó có 02 cộng đồng thuộc xã Nam Sơn; có 02 cộng đồng thuộc xã Bắc Sơn; 03 cộng đồng thuộc xã Châu Lý; 01 cộng đồng thuộc xã Châu Thái; 02 cộng đồng thuộc xã Châu Cường; 01 cộng đồng thuộc xã Châu Thành; 02 cộng đồng thuộc xã Châu Tiến; 03 cộng đồng thuộc xã Châu Hồng; 01 cộng đồng thuộc xã Hạ Sơn.

Huyện Quỳ Châu có 4 cộng đồng, bao gồm: Cộng đồng bản Cướm và bản Na Lạnh thuộc Xã Diễn Lãm; cộng đồng bản Liên Minh và bản Nật Trên thuộc xã Châu Hoàn.

Huyện Quế Phong có 3 cộng đồng, bao gồm: Cộng đồng bản Quyn, Chiếng Huống; bản Tạ đều thuộc xã Quang Phong.

z5619187042953_5a0a572f96e2bbe08334711b4d7c4086.jpg
Một góc rừng của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống tại huyện Quế Phong.

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở NN&PTNT chỉ đạo Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống và Pù Hoạt căn cứ danh sách cộng đồng dân cư tham gia hoạt động quản lý rừng được phê duyệt, lập Kế hoạch tài chính năm 2024 theo đúng quy định.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra việc quản lý, sử dụng, thực hiện các hoạt động của các đối tượng hưởng lợi từ ERPA theo quy định. Đồng thời, phối hợp với Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống và Pù Hoạt công khai danh sách đối tượng hưởng lợi tại cơ sở bằng các hình thức niêm yết công khai tại trụ sở UBND các huyện, xã, website của đơn vị.

Tại Quyết định này, UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Pù Hoạt, UBND các huyện, các xã có cộng đồng dân cư tham gia hoạt động quản lý rừng và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm toàn diện về các thông tin, số liệu, đối tượng hưởng lợi, trách nhiệm kiểm tra, soát xét, thẩm định, đề xuất UBND tỉnh phê duyệt danh sách cộng đồng dân cư tham gia hoạt động quản lý rừng năm 2024 hưởng lợi nguồn thu từ ERPA.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Phê duyệt 79 cộng đồng dân cư tham gia hoạt động quản lý rừng hưởng lợi nguồn thu từ ERPA
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO