Nghệ An: Phấn đấu 86% tỷ lệ số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh

Đình Tiệp| 28/02/2021 12:54

(TN&MT) - Đó là một trong những chỉ tiêu kế hoạch của UBND tỉnh Nghệ An giao nhằm thúc đẩy tăng trưởng lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh này trong năm 2021.

Cụ thể, mục tiêu của kế hoạch đặt ra năm 2021 của tỉnh Nghệ An là phải hoàn thành các chỉ tiêu như: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp là 4,5 – 5,0%; duy trì độ che phủ của rừng 58-58,5%; tỷ lệ số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn 2570/QĐ-BNN là 86%; số xã đạt chuẩn Nông thôn mới là 20 xã; đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao là 20 xã; số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn Nông thôn mới là 01 huyện (Quỳnh Lưu). Đồng thời phấn đấu hoàn thành đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp từ 4,7 - 5,1% (so với KH đã giao 4,5 - 5,0%).

Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện tham mưu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, đơn vị thuộc lĩnh vực NN&PTNT, đảm bảo tăng trưởng của ngành trong điều kiện khó khăn về thiên tại dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19.

Tỉnh Nghệ An phấn đấu tỷ lệ số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn 2570/QĐ-BNN là 86% trong năm 2021

Phát triển các lĩnh vực cụ thể như sản lượng lương thực đạt trên 1,2 triệu tấn; tổng đàn trâu, bò đạt gần 800 nghìn con; tổng đàn lợn hơn 1 triệu con; tổng đàn gia cầm gần 30 triệu con; sản lượng sữa tươi 250 triệu lít; trồng mới rừng tập trung gần 19 nghìn ha; tổng sản lượng thủy sản đạt 240 nghìn tấn…

Để đạt được tốc độ tăng trưởng nêu trên, ngoài việc chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, cần tập trung chỉ đạo phát triển một số sản phẩm có khả năng tăng thêm so với kế hoạch đã giao. Bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, xây dựng phương án, lộ trình thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng đơn vị, cá nhân, lãnh đạo Sở…để tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá, đảm bảo hoàn thành đạt và vượt kế hoạch giao.

Cùng với đó, tổ chức lại sản xuất chăn nuôi trên địa bàn tỉnh theo chuỗi giá trị, trong đó phát huy tối đa vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp, hiệp hội và hợp tác xã nhằm kiểm soát tốt hơn về tiêu thụ sản phẩm và điều tiết cung cầu thị trường các sản phẩm chăn nuôi; thực hiện tốt nhiệm vụ trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ diện tích rừng hiện có.

Đưa nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tập trung huy động nguồn lực xã hội để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, trong đó trọng tâm là phát huy vai trò chủ thể của người dân, đóng góp của doanh nghiệp, hợp tác xã...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Phấn đấu 86% tỷ lệ số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO