--Quảng cáo---

Ngành TN&MT Bến Tre đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021

Ngành TN&MT - Bạch Thanh - 16:44 26/01/2021

(TN&MT) - Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2020 và căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bước sang năm 2021, ngành TN&MT Bến Tre quyết tâm triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Giám đốc Sở TN&MT Bến Tre, ông Bùi Minh Tuấn cho biết: Năm 2021, ngành TN&MT Bến Tre đã đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện, bao gồm các lĩnh vực: Tuyên truyền và tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật; công tác cải cách hành chính; quản lý đất đai; quản lý tài nguyên và khí tượng thủy văn; lĩnh vực biển và hải đảo; bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu; công nghệ thông tin; tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh kiểm tra.

Theo đó, ngành TN&MT sẽ tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tập huấn văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường. Tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh Bến Tre ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường kịp thời và có chất lượng. Tập trung giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế thấp nhất các trường hợp trễ hẹn theo quy định. Hoàn thành quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính; giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình dịch vụ công cấp độ 3, cấp độ 4. Nâng cao năng lực phục vụ, hướng dẫn tận tình, tạo sự dễ dàng, thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp đến giao dịch tại bộ phận một cửa.

Sở TN&MT Bến Tre triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

Về lĩnh vực quản lý đất đai, ngành TN&MT Bến Tre tổ chức thẩm định trình UBND tỉnh Bến Tre quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất cho các tổ chức theo bộ thủ tục hành chính. Thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các huyện, thành phố; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện các việc tiếp theo của dự án đo đạc 6 xã thuộc TP. Bến Tre. Thẩm định, kiến nghị Cục Đo đạc Bản đồ Việt Nam cấp chứng chỉ hành nghề những trường hợp đủ điều kiện và kiểm tra công tác đo đạc dịch vụ địa chính của các đơn vị đã được cấp phép. Nghiên cứu cho ý kiến và xin chủ trương về các trường hợp tách thửa dưới diện tích tối thiểu.

Đồng thời, tiếp tục đẩy nhanh việc thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để giao đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp Phú Thuận; cụm công nghiệp Phú Hưng; công trình Đầu tư xây dựng chợ và chỉnh trang đô thị mới Cầu Xây; công trình khu dân cư An Thủy; cụm công nghiệp An Đức - An Hòa Tây; công trình QL57; dự án quản lý nước Bến Tre.

Cũng theo ông Bùi Minh Tuấn, đối với 5 khu vực mỏ đã đưa vào đấu giá quyền khai thác, ngành TN&MT Bến Tre sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh Bến Tre cấp giấy phép khai thác khoáng sản đối với các đơn vị đã hoàn tất các thủ tục và nghĩa vụ theo quy định; đồng thời, rà soát trình UBND tỉnh hủy kết quả trúng đấu giá đối với các đơn vị không thực hiện các thủ tục và quá thời gian quy định.

Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác kiểm tra định kỳ việc thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên khoáng sản đối với các đơn vị được cấp phép. Tham mưu ban hành Quy chế quản lý đối với các mỏ khoáng sản được cấp phép. Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo về lĩnh vực khoáng sản và phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác. Tích hợp quy hoạch khoáng sản vào quy hoach chung của tỉnh.

Song song đó, ngành TN&MT Bến Tre tiếp tục nhân rộng các mô hình xử lý chất thải chăn nuôi quy mô nông hộ để hạn chế ô nhiễm do chất thải chăn nuôi và tăng sinh kế cho người dân. Phát động phong trào chống rác thải nhựa và bước đầu thực hiện các mô hình phân loại tại nguồn đối với rác thải sinh hoạt.

Tăng cường phòng ngừa, kiểm soát môi trường các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre và kiểm soát các nguồn xả thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Đánh giá hiện trạng rác thải y tế và đề xuất giải pháp làm cơ sở xây dựng kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại tỉnh Bến Tre. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ về Đề án rác thải và Đề án Bến Tre xanh.

Đồng thời, ngành TN&MT Bến Tre sẽ tăng cường công tác tiếp công dân, đối thoại, thẩm tra xác minh đơn khiếu nại theo thẩm quyền, đảm bảo đúng thời hạn quy định, kết quả giải quyết phù hợp với quy định pháp luật. Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường, tài nguyên nước đối với một số tổ chức trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch năm và theo kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức.

Năm 2020, ngành TN&MT Bến Tre đã thực hiện tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Cụ thể, lĩnh vực đất đai ngành TN&MT Bến Tre đã giải quyết 236.138/247.285 tổng số hồ sơ tiếp nhận; lĩnh vực bảo vệ môi trường đã giải quyết 238/244 tổng số hồ sơ tiếp nhận; lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản đã giải quyết 48/55 hồ sơ tiếp nhận; lĩnh vực biển và hải đảo đã giải quyết đúng hạn 3/3 hồ sơ tiếp nhận.

  • Hiện đại hóa hạ tầng đo đạc bản đồ thời 4.0
    Ngành TN&MT - Việt Khang - 17:34 25/01/2021
    (TN&MT) - "Phát triển các công nghệ mũi nhọn, mở rộng phạm vi hoạt động về chuyển giao công nghệ, ứng dụng mạnh mẽ các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, nâng cao vị thế của công nghệ đo đạc bản đồ trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư" - Đây là định hướng mà Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ sẽ tập trung thực hiện trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO