Mai Sơn (Sơn La): Nâng cao chất lượng thực hiện tiêu chí môi trường

Nguyễn Nga| 13/10/2022 16:23

(TN&MT) - Xác định tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những tiêu chí khó, những năm qua, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho nhân dân. Bước đầu, triển khai và duy trì nhiều mô hình bảo vệ môi trường, hướng tới xây dựng môi trường nông thôn sáng – xanh - sạch - đẹp.

Chiềng Mung là xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2022 của huyện Mai Sơn. Đến hết tháng 9/2022, xã đã thực hiện đạt 13/19 tiêu chí, trong đó, tiêu chí môi trường đạt 8/12 chỉ tiêu.

anh-1(1).jpg

Xã Chiềng Mung triển khai xây dựng các tuyến đường hoa, tạo cảnh quan môi trường.

Ông Hà Văn Thong, Chủ tịch UBND xã Chiềng Mung cho biết: Để thực hiện các tiêu chí NTM, xã Chiềng Mung đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phát huy cao sự tham gia tích cực chủ động của nhân dân với công tác xây dựng NTM như: Làm đường giao thông nông thôn; xây dựng Nhà văn hóa của bản, tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, chỉnh trang lại nhà ở, vườn tược… Triển khai tuyên truyền, yêu cầu các hộ sơ chế cà phê niên vụ 2022, các cơ sở chăn nuôi ký cam kết không xả thải ra môi trường. Tổ công tác của UBND xã đã thường xuyên kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tích cực thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, phát động phong trào 5 không, 3 sạch “sạch bếp, sạch nhà, sạch ngõ”. Đến nay, 21/21 thôn, bản, tiểu khu trên địa bàn xã đã tham gia phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình. Cùng với đó, xã đã huy động gần 2.000 ngày công của nhân dân chung tay tham gia xây dựng NTM. Kết quả, đã xóa 1 nhà tạm, hướng dẫn chỉnh trang nhà ở dân cư cho hơn 294 hộ, chỉ đạo 171 hộ đào hố rác, dọn dẹp khơi thông cống rãnh hơn 42.000m, mở rộng được 8 tuyến đường với chiều dài gần 6km, làm mới 32 nhà vệ sinh…

Hiện nay, Chiềng Mung còn 4 chỉ tiêu thuộc tiêu chí môi trường chưa đạt, gồm: Chỉ tiêu 17.4 về đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn; chỉ tiêu 17.9 về tỷ lệ cơ sở chăn nuôi đảm bảo các quy định về môi trường; chỉ tiêu 17.11 về tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn ≥30%; chỉ tiêu 17.12 về tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý ≥50%. Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, Chiềng Mung đang tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh trồng cây tại công sở, khuân viên nhà trường, nhà văn hoá thôn, bản, tiểu khu, dọc các tuyến đường trên địa bàn. Tăng cường thu gom, phân loại, xử lý rác thải ngay tại hộ gia đình. Tiếp tục rà soát, đề xuất địa điểm thu gom, xử lý chất thải nhựa phát sinh…

anh-2(2).jpg

Năm 2022, Hội Phụ nữ huyện Mai Sơn đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện tốt việc phân loại rác, đổ rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh chung cho xã, bản.

Được biết, những năm qua, để làm tốt công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM, việc thực hiện tiêu chí môi trường đã được huyện Mai Sơn quan tâm, triển khai lồng ghép vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các dự án phát triển trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh tuyên truyền trong các hội nghị giao ban, hướng dẫn về bảo vệ tài nguyên, môi trường với 22 xã, thị trấn. Gắn việc thực hiện tiêu chí môi trường vào quy ước, hương ước của xã, bản. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm về bảo vệ môi trường.

Ông Hà Nam Linh, Phó trưởng phòng TN&MT huyện Mai Sơn cho biết: Năm 2022, Phòng TN&MT đã tham mưu cho UBND huyện hướng dẫn các xã thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu môi trường thuộc Bộ tiêu chí Quốc gia về xã NTM, NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Cùng với đó, tiếp tục duy trì các hoạt động hưởng ứng các ngày lễ về môi trường như Ngày Nước thế giới, Ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn… Duy trì phong trào Ngày thứ 7 tình nguyện về cơ sở xây dựng NTM, hướng dẫn nhân dân thực hiện tiêu chí môi trường. Trong 9 tháng đầu năm 2022, các xã đã huy động hơn 32.000 ngày công để xóa 32 nhà tạm, sửa chữa nâng cấp 92 nhà kiên cố, hướng dẫn chỉnh trang nhà ở dân cư cho gần 5.000 hộ, chỉ đạo gần 7.000 hộ đào hố rác, dọn dẹp khơi thông cống rãnh hơn 190km...

Đặc biệt, thực hiện chủ trương Chung tay phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt ngay từ hộ gia đình gắn với mục tiêu “3 sạch”, các cấp Hội Phụ nữ huyện Mai Sơn đã xây dựng được trên 100 mô hình phụ nữ chung tay phân loại rác tại nguồn để giảm thiểu rác thải nhựa, chất thải rắn ra môi trường… với hơn 7.500 hội viên phụ nữ tham gia. Định kỳ, tổ chức ra quân ngày thứ bảy “Xanh, sạch, đẹp”, dọn dẹp, phát quang bụi rậm, trồng cây xanh, trồng hoa…

Từ nay đến cuối năm 2022, huyện Mai Sơn đang dồn các nguồn lực để đưa xã Chiềng Mung đạt chuẩn NTM. Đồng thời, đôn đốc, hướng dẫn các xã đã đạt chuẩn duy trì, giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí NTM.

Để hoàn thành mục tiêu trên, Mai Sơn đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn các quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường, các chỉ tiêu mới thuộc tiêu chí môi trường đến các cấp, ngành, toàn thể nhân dân. Tích cực phát động trồng cây xanh, phát quang bụi rậm, chỉnh trang hàng rào, cải tạo cổng ngõ; ra quân thu gom bao bì thuốc BVTV ngoài ruộng, nương rẫy, ven suối…

Vận động nhân dân, cộng đồng dân cư chung tay bảo vệ môi trường nông thôn, tham gia các hoạt động tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, mạnh dạn đấu tranh với những hành vi gây ô nhiễm môi trường. Gắn trách nhiệm quản lý môi trường trên địa bàn với trách nhiệm người đứng đầu địa phương nếu để xảy ra ô nhiễm môi trường thành điểm nóng tập trung đông người, ảnh hưởng xấu đến môi trường, mất an ninh trật tự xã hội, gây bức xúc cho nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mai Sơn (Sơn La): Nâng cao chất lượng thực hiện tiêu chí môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO