--Quảng cáo---

Lạng Sơn: Siết chặt quản lý nhà nước về khoáng sản

Khoáng sản - Hoàng Nghĩa - 21:10 05/08/2021

(TN&MT) - UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành công văn số 1053/UBND-KT yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Sở TN&MT thực hiện nghiêm túc việc gửi giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh về Bộ TN&MT theo quy định. Chủ động rà soát, yêu cầu các tổ chức, cá nhân đã được UBND tỉnh phê duyệt trữ lượng trong báo cáo thăm dò khoáng sản thực hiện trách nhiệm nộp lưu trữ địa chất tại Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành.

Kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình cấp phép thăm dò, khai thác đối với các khu vực khoáng sản đã được khoanh định, công bố là khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ. Chỉ tham mưu đề xuất khoanh định, công bố khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đối với các khu vực đáp ứng tiêu chí theo quy định.

Tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ bãi sông; rà soát các khu vực khai thác cát, sỏi lòng sông; các dự án nạo vét, khơi thông luồng đã cấp phép đang triển khai thực hiện, xác định các dự án làm ảnh hưởng đến khả năng tiêu, thoát lũ, sự ổn định của bờ sông, gây sạt lở bờ, bãi sông hoặc làm ảnh hưởng đến sự an toàn của các công trình ven sông để thực hiện theo quy định.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khoáng sản, tập trung vào công tác bảo vệ môi trường trong khai thác, chế biến khoáng sản để kịp thời phát hiện các trường hợp khai thác vượt công suất cho phép, vi phạm quy định trong Giấy phép, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, tác động xấu đến cảnh quan môi trường, di tích lịch sử - văn hóa để tham mưu UBND tỉnh đình chỉ, thu hồi Giấy phép, kiên quyết không xem xét, đề xuất cấp phép (bổ sung, cấp mới) đối với các dự án sử dụng dây chuyền công nghệ sản xuất lạc hậu ảnh hưởng đến môi trường, vi phạm quy định về thuế, nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nâng cao chất lượng thẩm định, phê duyệt Báo cáo thăm dò khoáng sản, Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của các dự án khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền. Rà soát, yêu cầu các đơn vị thực hiện thuê đất, ký lại hợp đồng thuê đất trong hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật về đất đai. Phối hợp với Cơ quan thuế đối chiếu sản lượng kê khai, quyết toán thuế hàng năm đối với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản.

Ảnh minh họa

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu UBND các huyện, thành phố dẩy mạnh công tác phối hợp thực hiện kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị được cấp Giấy phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về khoáng sản, đất đai, bảo vệ môi trường, an toàn lao động, thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước, sử dụng và bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật và các vấn đề khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND cấp xã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là đối với khoáng sản cát, sỏi lòng sông. Nghiêm cấm lợi dụng việc nạo vét, khơi thông dòng chảy để khai thác cát, khai thác khoáng sảntrái phép. Đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, đặc biệt là khai thác cát, sỏi và các quy định khác của pháp luật liên quan đến người dân.

Thực hiện trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo quy định; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở TN&MT) trước ngày 15/12 hằng năm và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cũng yêu cầu 13 Sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO