--Quảng cáo---

Lai Châu: Phát huy nguồn lực đất đai

Đất đai - Hà Thuận - 13:41 17/01/2020

(TN&MT) - Đất đai là một trong những nguồn lực quan trọng, qua khai thác tiềm năng đất đai đã góp phần tăng thu ngân sách, thúc đẩy, hướng đến phát triển bền vững nền kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu.

Lai Châu có 8 đơn vị hành chính cấp huyện (7 huyện, 1 thành phố) với 906.878,80ha tổng diện tích tự nhiên. Trong đó: Nhóm đất nông nghiệp có 526.533,57ha, chiếm 58,06%; nhóm đất phi nông nghiệp có 33.678,38ha, chiếm 3,71% và nhóm đất chưa sử dụng còn 346.666,91ha, chiếm 38,23% tổng diện tích tự nhiên.

Lai Châu có quỹ đất chưa sử dụng tương đối lớn, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư.

Xác định đất đai là nguồn lực quan trọng, thông qua quy hoạch sử dụng đất các cấp đã phân bổ sử dụng hợp lý tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường, đảm bảo lợi ích trước mắt, lâu dài, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, tỉnh Lai Châu đã tập trung triển khai lập, trình Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm cấp tỉnh; trên cơ sở đó đã phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho các huyện, thành phố làm căn cứ lập, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện.

Kết quả đã quy hoạch 83.413,67ha đất chưa sử dụng để sử dụng vào các mục đích như: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp… qua đó, thu hút đầu tư, góp phần tăng thu ngân sách bình quân hàng năm từ 120 - 150 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh Lai Châu đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là các chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư nhằm tạo môi trường thuận lợi, hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư.

Trên 58% diện tích tự nhiên tỉnh Lai Châu là đất nông nghiệp.

Huyện Tam Đường là huyện miền núi nằm phía Đông Bắc tỉnh Lai Châu, có tổng diện tích đất tự nhiên 68.452,3ha, chiếm trên 7,5% diện tích đất toàn tỉnh. Trong những năm qua, UBND huyện Tam Đường đã lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và phát huy hiệu quả từ nguồn lực đất đai.

Đến giữa tháng 11/2019, huyện Tam Đường, tỉnh Lai châu đã thực hiện thu được 16.138 triệu đồng tiền sử dụng đất, tăng 81,3% so với dự toán tỉnh và dự toán HĐND huyện giao, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2018.

Ông Từ Hữu Hà, Chủ tịch UBND huyện Tam Đường cho biết: Để đạt được kết quả này, UBND huyện đã yêu cầu các cơ quan chuyên môn rà soát quỹ đất hiện còn để đưa vào tổ chức đấu giá quyền sử dụng theo quy định. Trong quá trình tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đã chỉ đạo thực hiện việc tuyên truyền, thông báo công khai về địa điểm, diện tích vị trí lô đất, quy hoạch sử dụng, thời điểm đăng ký đấu giá và tiến hành các thủ tục đấu giá bảo đảm công khai, dân chủ; tổ chức việc giám sát quá trình đấu giá, giao đất giữa hồ sơ và thực địa, giữa kết quả trúng đấu giá với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đến nay, hầu hết các huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát quỹ đất diện có để đưa vào đấu giá quyền sử dụng đất theo hàng năm, đồng thời chỉ đạo phòng chuyên môn tham mưu đề xuất điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết của thị trấn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt và sẽ triển khai việc tạo quỹ đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Với những việc làm tích cực nêu trên, đặc biệt là quỹ đất chưa sử dụng được quy hoạch đến năm 2020 của tỉnh Lai Châu là 269.886,55ha, hiện còn 346.666,91ha chưa sử dụng sẽ là lợi thế lớn để tỉnh bố trí đảm bảo quỹ đất, thu hút các Nhà đầu tư có nhu cầu sản xuất kinh doanh, phát triển ngành công nghiệp có lợi thế như: Thủy điện, sản xuất nông nghiệp… thực hiện chuyển đổi mạnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, đa dạng hoá sản phẩm.

Qua đó, sẽ khai thác được tiềm năng đất đai, tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư... từng bước làm thay đổi diện mạo của tỉnh, đồng thời tạo nên nguồn lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế, tiếp tục đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO