Khoáng sản

Kon Tum và Quảng Ngãi phối hợp quản lý khoáng sản vùng giáp ranh

Trần Thọ 24/06/2024 - 11:00

(TN&MT) - UBND tỉnh Kon Tum và UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký kết Quy chế số 2165/QCPH-UBND về việc phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi.

phoi-hop-khoang-san-1.jpg
Một điểm khai thác cát tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum (huyện giáp ranh với tỉnh Quảng Ngãi).

Theo nội dung phối hợp được quy định tại Quy chế số 2165/QCPH-UBND, UBND tỉnh Kon Tum và UBND tỉnh Quảng Ngãi trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND các cấp của tỉnh trong việc cung cấp, trao đổi, tiếp nhận xử lý thông tin về các tổ chức, cá nhân hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản, cũng như xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản ở khu vực giáp ranh 2 tỉnh.

Các sở, ban ngành và UBND các cấp có liên quan thuộc 2 tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi có trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản; giám sát hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh; cung cấp, trao đổi thông tin về các tổ chức, cá nhân hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản dọc ranh giới, cũng như việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với địa phương; phối hợp với Công an 2 tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động khoáng sản và bảo vệ môi trường.

Đồng thời, các sở, ban ngành và UBND các cấp có liên quan thuộc 2 tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của mình khi tổ chức kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản ở khu vực giáp ranh, tùy theo tính chất công việc có thể mời đại diện Sở TN&MT 2 tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi phối hợp tham gia. Sau khi kết thúc công tác kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm tra cho UBND tỉnh Kon Tum và UBND tỉnh Quảng Ngãi biết để chỉ đạo kịp thời. Trong quá trình thực thi công vụ ở khu vực giáp ranh nếu phát hiện các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản trái phép thì cơ quan chức năng 2 tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi căn cứ theo chức năng, quyền hạn của mình chủ động kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm và kịp thời báo cáo UBND 2 tỉnh để được chỉ đạo xử lý.

Trường hợp cần thiết để xử lý các vụ việc phức tạp, kéo dài thì UBND 2 tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi phối hợp chỉ đạo thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành 2 tỉnh xử lý dứt điểm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép dọc ranh giới 2 tỉnh. Cơ chế thành lập Đoàn kiểm tra, gồm: Sở TN&MT, các cơ quan có liên quan của 2 tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi và UBND các huyện khu vực giáp ranh của 2 tỉnh. Trong đó, Sở TN&MT 2 tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi có trách nhiệm làm đầu mối tổ chức thực hiện cơ chế hợp tác trong trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến dấu hiệu khai thác khoáng sản trái phép và các vấn đề liên quan khác tại khu vực giáp ranh 2 tỉnh.

Quy chế phối hợp cũng quy định rõ về nguyên tắc, phương thức, nhiệm vụ và trách nhiệm chủ trì, phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thuộc tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Ngãi trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và các vấn đề liên quan đến hoạt động khoáng sản trên khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh. Trong đó, Sở TN&MT tỉnh Kon Tum và Sở TN&MT tỉnh Quảng Ngãi là cơ quan thường trực giúp UBND 2 tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi trong việc triển khai thực hiện Quy chế này; đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng và UBND cấp huyện, cấp xã giáp ranh phổ biến, triển khai thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kon Tum và Quảng Ngãi phối hợp quản lý khoáng sản vùng giáp ranh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO