Hải Dương thực hiện sử dụng đất trên 7.801 ha với 1.913 công trình, dự án trong năm 2021

Trần Tuấn - Mạnh Tú| 26/06/2021 18:52

(TN&MT) - Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương cho biết, kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2021 cho các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh là trên 7.801 ha với 1.913 công trình, dự án. Đến hết ngày 30-5, Hải Dương đã thực hiện được 695 công trình, dự án với diện tích đất trên 3.483 ha, đạt 44,6% kế hoạch.

Trong 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu sử dụng đất đều đạt cao hơn so với những năm trước là do các cấp, ngành đã triển khai sớm, tập trung ở các dự án cho thuê đất, các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng và các điểm dân cư để đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới với các xã về đích năm 2021.

HĐND tỉnh Hải Dương làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh về việc thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất

Nhiều dự án sản xuất kinh doanh, dự án khu đô thị, nông thôn, tiến độ triển khai còn chậm. Một số công trình hạ tầng xây dựng nông thôn mới do thiếu vốn nên giải phóng mặt bằng còn chậm, kéo dài. Công tác thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất đã thực hiện theo đúng chỉ tiêu được phân bổ, đảm bảo quỹ đất trồng lúa theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương, kết quả sử dụng đất 6 tháng đầu năm 2021 vẫn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế như: Kết quả triển khai đạt thấp cả về số lượng dự án và diện tích đất. Một số huyện kết quả đạt rất thấp như: Bình Giang (18,6%), Thanh Miện (16,9%), Ninh Giang (20,8%). Việc thực hiện các trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng ở một số địa phương còn vướng mắc, thời gian kéo dài.

Nguyên nhân của việc thực hiện chậm, theo Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương là do dịch COVID-19 bùng phát trở lại, ngành chức năng tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, ảnh hưởng tới tiến độ triển khai các dự án đầu tư.

Cùng với đó là sự thay đổi về cơ chế, chính sách trong giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18-12-2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định, Quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Một số công trình, dự án cấp quốc gia, cấp tỉnh bố trí vốn chậm, kéo dài qua nhiều năm chưa được thực hiện. Công tác tuyên truyền, vận động, chủ động giải quyết những vướng mắc trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng chưa được các địa phương quan tâm đúng mức.

Công tác phối hợp giữa chính quyền địa phương, chủ đầu tư dự án và các ngành trong việc triển khai các dự án còn có những bất cập làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện...

Để hoàn thành kế hoạch sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất, trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Hải Dương chỉ đạo các địa phương khẩn trương thực hiện các dự án, công trình đang dở dang; tập trung nguồn vốn thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và chuyển mục đích sử dụng đất để đảm bảo tiến độ.

Nếu dự án không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất, yêu cầu các chủ đầu tư tập trung kinh phí đẩy nhanh việc thực hiện thỏa thuận với người sử dụng đất, hoàn thành việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (hoặc nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất) theo quy định của Luật Đất đai.

Chính quyền các địa phương phối hợp với sở, ngành liên quan đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện các dự án, công trình đã được phê duyệt đảm bảo theo kế hoạch, phấn đấu hoàn thành các thủ tục đất đai trong năm 2021.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương cũng đề nghị HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi 187,8 ha đất để thực hiện 90 dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2021; cho phép chuyển mục đích sử dụng 85,26 ha đất trồng lúa để thực hiện 92 dự án, công trình có sử dụng đất trong năm 2021.

Qua rà soát, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị hủy bỏ 20 dự án với tổng diện tích hơn 32ha đã quá 3 năm chưa thực hiện.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chỉ tiêu phân bổ đất khu công nghiệp nằm trong chỉ tiêu sử dụng đất công nghiệp đã được Chính phủ cho phép từ Khu công nghiệp Thanh Hà sang Khu công nghiệp Lương Điền-Ngọc Liên.

Cụ thể là giảm 81,87ha đất tại Khu công nghiệp Thanh Hà, huyện Thanh Hà (từ 400 ha xuống còn 318,83 ha); đồng thời bổ sung chỉ tiêu phân bổ đất khu công nghiệp cho huyện Cẩm Giàng (từ 487,87 ha lên 569,04 ha), phần diện tích đất khu công nghiệp tăng 81,17 ha bổ sung cho Khu công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên để đủ diện tích theo quy hoạch là 150 ha.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Dương thực hiện sử dụng đất trên 7.801 ha với 1.913 công trình, dự án trong năm 2021
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO