Hà Nam: Nhiều ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Theo TTXVN | 07/03/2023 16:37

Ngày 7/3, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Các đồng chí chủ trì hội nghị. 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Đức Vượng cho biết, trong quá trình triển khai chính sách, pháp luật về đất đai theo Luật Đất đai năm 2013 đã có nhiều đổi mới, từng bước tạo hành lang pháp lý cho việc quản lý và sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả. Từ những kinh nghiệm thực tiễn đã được sơ kết, đánh giá cho thấy, công tác quản lý và sử dụng đất còn nhiều hạn chế. Cụ thể như: vẫn còn một số quan điểm lãnh đạo của Đảng và Nhà nước chưa được thể chế hóa hoặc thể chế hóa chậm, chưa đầy đủ; chính sách, pháp luật về đất đai còn nhiều hạn chế, chồng chéo, bộc lộ nhiều bất cập ảnh hưởng đến cuộc sống và quyền lợi của người dân, cần sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn và định hướng phát triển. Vì vậy, việc lấy ý kiến nhân dân về các nội dung của dự thảo Luật Đất đai là vấn đề quan trọng, tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Trên cơ sở thực tiễn quá trình triển khai nhiệm vụ, các đại biểu đại diện các sở, ngành, địa phương cần nghiêm túc tham gia ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai cho phù hợp. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp tổng hợp các ý kiến, nội dung đề xuất sửa đổi; tổng hợp tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định trước ngày 17/3/2023.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung về: quyền và trách nhiệm của Nhà nước, công dân đối với đất đai; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Trong đó, các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế góp ý về những trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; quy định về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất; việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm; nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; chế độ sử dụng đất trong các khu công nghiệp…..

Chú thích ảnh
Đại biểu phát tham gia ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố góp ý một số nội dung như: thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất; căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; quy định về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất; cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm; nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất...

Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu ý kiến các đại biểu tham dự Hội nghị; gửi các cơ quan có trách nhiệm xây dựng báo cáo lấy ý kiến gửi về UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nam: Nhiều ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO