--Quảng cáo---

Gia Lâm - Hà Nội: Sở TN&MT nêu sai phạm vụ Chủ tịch huyện bị kiện ra tòa

Tiếng dân - 23:34 09/01/2018

(TN&MT) - Trong văn bản báo cáo UBND TP. Hà Nội về việc làm rõ nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Chiến và Nguyễn Văn Chỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường TP....

(TN&MT) - Trong văn bản báo cáo UBND TP. Hà Nội về việc làm rõ nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Chiến và Nguyễn Văn Chỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội đã nêu rõ một số việc làm trái quy định pháp luật của UBND xã Ninh Hiệp và UBND huyện Gia Lâm.

Huyện và xã rủ nhau làm sai

Liên quan đến vụ việc Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm (TP. Hà Nội) bị người dân khởi kiện ra TAND TP. Hà Nội do liên quan đến khúc mắc về vấn đề quản lý đất đai tại xóm 7, xã Ninh Hiệp như Báo Tài nguyên và Môi trường đã phản ánh, ngày 23/02/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội đã có văn bản báo cáo UBND TP. Hà Nội nêu rõ một số việc làm trái quy định pháp luật của UBND xã Ninh Hiệp và UBND huyện Gia Lâm.

Theo đó, tại Văn bản số 313/STNMT – TTr do Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội Nguyễn Hữu Nghĩa ký nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội tại Văn bản số 336/UBND – BTCD ngày 24/01/2017, về việc giao Sở Tài Nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Thanh tra Thành phố và Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm tiếp công dân rà soát, làm rõ nội dung khiếu nại, tranh chấp và thẩm quyền đối với đơn khiếu nại của các ông Nguyễn Văn Chiến và Nguyễn Văn Chỉnh ở thôn 7, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm.

Sở Tài nguyên và Mội trường phối hợp cùng đại diện Thanh tra Thành phố và Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm tổ chức buổi tiếp và làm việc với ông Nguyễn Văn Chiến và Nguyễn Văn Chỉnh để làm rõ nội dung khiếu nại, tranh chấp và thẩm quyền giải quyết đối với đơn khiếu nại của ông Chiến và ông Chỉnh.
Gia Lâm - Hà Nội: Sở TN&MT nêu sai phạm vụ Chủ tịch huyện bị kiện ra tòa
Văn bản số 313/STNMT – TTr Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND TP. Hà Nội về vụ việc của ông Nguyễn Văn Chiến.
Ngày 10/02/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường có giấy mời số 180/GM-STNMT-TTr mời Thanh tra Thành phố cùng UBND huyện Gia Lâm (Sở Tài nguyên và Môi trường đã gửi giấy mời theo đường văn thư và văn thư điện tử, tuy nhiên, UBND huyện Gia Lâm đã không cử cán bộ tham dự buổi làm việc theo chỉ đạo của UBND Thành phố) tổ chức tiếp, làm việc với ông Nguyễn Văn Chiến, ông  Nguyễn Văn Chỉnh để kiểm tra, rà soát đơn khiếu nại của ông Chiến, ông Chính vào ngày 16/02/2017.

Tại buổi làm việc ngày 16/02/2017, đại diện ông Nguyễn Văn Chiến và ông Nguyễn Văn Chỉnh đã cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung khiếu nại.

Cụ thể, về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất: Diện tích đất gia đình các ông có đơn khiếu nại có nguồn gốc của ông Nguyễn Văn Dậu (là thương bình trong kháng chiến chống Pháp) được Nhà nước giao cho sử dụng vào năm 1956. Do thiên tai, lụt lội năm 1971, toàn bộ hồ sơ, giấy tờ đã bị mất. Hiện trạng khu đất được gia đình sử dụng đến ngày 10/02/2017, bị UBND xã Ninh Hiệp tổ chức cưỡng chế quây tôn mất một phần diện tích.

Về việc gia đình khiếu nại Quyết định số 63/QĐ-UB ngày 04/02/2002 của UBND huyện Gia Lâm về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Quang Lựu, trú tại xóm 6, xã Ninh Hiệp; tố cáo việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND huyện Gia Lâm đối với một phần diện tích đất thể hiện trong Quyết định số 63/QĐ-UB ngày 04/02/2002 của UBND huyện Gia Lâm của gia đình ông Lê Văn Khôi.
Gia Lâm - Hà Nội: Sở TN&MT nêu sai phạm vụ Chủ tịch huyện bị kiện ra tòa
Quyết định số 63/QĐ-UB ngày 04/02/2002 của UBND huyện Gia Lâm.
Quyết định số 63/QĐ-UB ngày 04/02/2002 của UBND huyện Gia Lâm là quyết định giải quyết khiếu nại của công dân, tuy nhiên, tại Điều 2 của Quyết định đã thu hồi toàn bộ diện tích của gia đình đã được nhà nước giao cho ông Nguyễn Văn Dậu là bố đẻ ông Chiến, ông Chỉnh sử dụng từ những năm 1956. 

Sau khi UBND huyện Gia Lâm ban hành Quyết định số 63/QĐ-UB ngày 04/02/2002, đại diện gia đình ông Nguyễn Văn Chiến và ông Nguyễn Văn Chỉnh đã có đơn khiếu nại gửi UBND huyện Gia Lâm, UBND thành phố đề nghị xem xét, chỉ đạo giải quyết khiếu nại của gia đình liên quan đến Quyết định số 63/QĐ-UB ngày 04/02/2002 cho đến nay. Cụ thể, Giấy biên nhận đơn khiếu nại của UBND huyện Gia Lâm (bộ phận tiếp dân) đề ngày 12/3/2002; Phiếu nhận đơn thư số 302/PNĐ đề ngày 09/5/2002 của Phòng tiếp dân- Văn phòng HĐND và UBND thành phố tiếp nhận đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Chiến khiếu nại Quyết định số 63/QĐ-UB ngày 04/02/2002.

Sau khi UBND Thành phố tiếp nhận đơn của gia đình, Ban Tiếp công dân – Văn phòng UBND Thành phố, đã có nhiều văn bản đề nghị UBND huyện Gia lâm xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Tuy nhiên, đến ngày 07/11/2016, UBND huyện Gia Lâm ban hành Thông báo số 3312/TB-UBND về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Chiến và ông Nguyễn Văn Chỉnh khiếu nại Quyết định số 63/QĐ-UB ngày 04/02/2002 của UBND huyện Gia Lâm do không đủ điều kiện thụ lý giải quyết theo Điều 9 Luật khiếu nại năm 2011.

Ngày 10/02/2017, UBND xã Ninh Hiệp đã tổ chức lực lượng cưỡng chế quây tôn một phần diện tích đất của gia đình đang sử dụng và có đơn khiếu nại đã được UBND Thành phố xem xét chỉ đạo giải quyết theo quy định của pháp luật. Việc cưỡng chế thu hồi đất của UBND xã Ninh Hiệp đối với diện tích đất của gia đình đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của gia đình.
quây, rào lại diện tích đất ao mà gia đình ông Chỉnh đang sử dụng.
UBND xã Ninh Hiệp đã quây, rào lại diện tích đất ao mà gia đình ông Chỉnh, ông Chiến đang sử dụng.
Ngày 21/02/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tiếp, làm việc với đại diện UBND huyện Gia Lâm để triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 336/UBND – BTCD ngày 21/01/2017. Tại buổi làm việc đại diện UBND huyện Gia Lâm có ý kiến:

Ngày 07/11/2016, UBND huyện Gia Lâm có thông báo số 3312/TB-UBND về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Chiến và ông Nguyễn Văn Chỉnh khiếu nại Quyết định số 63/QĐ-UB ngày 04/02/2002 của UBND huyện Gia Lâm do không đủ điều kiện thụ lý giải quyết;

Sau khi UBND huyện Gia Lâm có Quyết định số 63/QĐ-UB ngày 04/02/2002 về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Quang Lựu. Gia đình ông Nguyễn Văn Dậu đã có đơn khiếu nại Quyết định số 63/QĐ-UB ngày 04/02/2002 (Giấy biên nhận đơn khiếu nại của bộ phận tiếp nhận đề ngày 12/3/2002). Do tại thời điểm khiếu nại năm 2002, ông Nguyễn Quang Lựu đã có đơn đề nghị Tòa án nhân dân xem xét giải quyết hủy Quyết định số 63/QĐ-UB ngày 04/02/2002, nên UBND huyện Gia Lâm không xem xét, giải quyết đối với khiếu nại của ông Nguyễn Văn Dậu.

Do việc phức tạp, UBND huyện Gia Lâm kính đề nghị UBND thành phố giao UBND huyện Gia Lâm chủ trì phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, giải quyết khiếu nại của công dân theo quy định.

Trên cơ sở hồ sơ tài liệu, nội dung trình bày của đại diện ông Nguyễn Văn Chiến, ông Nguyễn Văn Chỉnh và ý kiến của đại diện Thanh tra thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận thấy:

Quyết định số 63/QĐ-UB ngày 04/02/2002 của UBND huyện Gia Lâm về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Quang Lựu đã thể hiện nội dung thu hồi phần diện tích đất của ông Nguyễn Văn Dậu là bố đẻ của ông Chiến, ông Chỉnh được Nhà nước chia vào những năm 1956 đã được ông Chiến có đơn kiếu nại trong thời hiệu khiếu nại tại thời điểm Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 có hiệu lực. Việc khiếu nại của ông Chiến, ông Chỉnh được kéo dài liên tục suốt từ thời điểm năm 2002 đến nay.

Việc UBND huyện Gia Lâm ban hành Thông báo số 3312/TB-UBND ngày 07/11/2016 về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Chiến và ông Nguyễn Văn Chỉnh khiếu nại Quyết định số 63/QĐ-UB ngày 04/02/2002 của UBND huyện Gia Lâm do không đủ điều kiện thụ lý giải quyết theo Điều 9 Luật Khiếu nại năm 2011 là không đúng theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình Ủy ban nhân dân thành phố có Văn bản chỉ đạo UBND huyện Gia Lâm xem xét giải quyết đối với nội dung khiếu nại của ông Chiến, ông Chỉnh khiếu nại Quyết định số 63/QĐ-UB ngày 04/02/2002 của UBND huyện Gia Lâm. Tuy nhiên, ngày 07/02/2017, UBND xã Ninh Hiệp đã ban hành Thông báo số 118/TB-UBND về việc quản lý diện tích đất ao thôn 7; tổ chức cưỡng chế dựng hàng rào tôn  ngăn cấm việc sử dụng đất của gia đình ông Chiến, ông Chỉnh đang sử dụng trên cơ sở căn cứ Quyết định số 63/QĐ-UB ngày 04/02/2002 của UBND huyện Gia Lâm là trái quy định của pháp luật, ảnh hưởng đến việc xác minh hiện trạng giải quyết đơn thư của công dân.

Ròng rã 15 năm ''cõng'' đơn đi cầu cứu

Như Báo Tài nguyên và Môi trường đã đưa tin, Báo nhận được đơn kêu cứu của ông Nguyễn Văn Chỉnh và ông Nguyễn Văn Chiến phản ánh những khúc mắc về vấn đề quản lý đất đai tại xóm 7 xã Ninh Hiệp, trong đó phản ánh đích danh UBND huyện Gia Lâm. 

Tại đơn kêu cứu, ông Chỉnh và ông Chiến cho rằng, UBND huyện Gia Lâm có sai phạm trong việc ban hành Quyết định thu hồi đất của gia đình ông Nguyễn Văn Chỉnh để giao cho UBND xã Ninh Hiệp quản lý đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình ông Chỉnh.

Theo nội dung đơn kêu cứu, năm 1956, Ủy ban cải cách ruộng đất chia cho 03 người là ông Nguyễn Văn Dậu (bố đẻ của ông Chỉnh), ông Đào Tiến Thọ và ông Nguyễn Quang Lựu một khu nhà chung Chiến Thắng và một khu ao rộng khoảng 450m2, phần đất bờ ao rộng khoảng 3m trồng cây cối sát với dãy tường bao quanh để ba gia đình sử dụng trước nhà. Sau đó các hộ gia đình được chia đất đã tự phân chia và thể hiện địa giới hành chính rõ của từng gia đình.
Gia Lâm - Hà Nội: Sở TN&MT nêu sai phạm vụ Chủ tịch huyện bị kiện ra tòa.
Đơn kêu cứu của ông Chiến và ông Chỉnh gửi Báo Tài nguyên và Môi trường.
Đến ngày 04/02/2002, UBND huyện Gia Lâm ban hành Quyết định số 63/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Quang Lựu trú tại xóm 6 xã Ninh Hiệp. Tuy nhiên, tại Điều 2 Quyết định giải quyết khiếu nại này lại có nội dung: “Thu hồi toàn bộ diện tích 380m2 đất ao ở xóm 7 xã Ninh Hiệp gồm các thửa 55-57 tại tờ bản đồ số 15 bản đồ địa chính đo vẽ năm 1993 xã Ninh Hiệp, Giao cho UBND xã Ninh Hiệp có trách nhiệm quản lý và có kế hoạch sử dụng phần đất này trỉnh UBND huyện phê duyệt”. Theo đó , nhà ông Chỉnh bị thu hồi 146m2 đất.

Điều đáng nói, trong suốt 15 năm kể từ khi nhận được Quyết định thu hồi đất, gia đình ông Chỉnh đã đi ''gõ cửa'' khiếu nại đến hầu hết các cơ quan có thẩm quyền để đề nghị giải quyết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp nhưng không nhận được phản hồi từ bất kỳ một cơ quan, đơn vị nào.

Đến ngày 07/02/2017, UBND xã Ninh Hiệp bất ngờ ban hành Thông báo số 118/TB-UBND về việc quản lý diện tích đất ao thôn 7 bằng việc quây, rào lại diện tích đất ao mà gia đình ông Chỉnh đang sử dụng, thời gian tiến hành quây, rào khu đất ao thôn 7 là 7h30 ngày 10/02/2017.
Gia Lâm - Hà Nội: Sở TN&MT nêu sai phạm vụ Chủ tịch huyện bị kiện ra tòa.
Khu đất bị UBND huyện Gia Lâm ra quyết định thu hồi.
Không đồng tình với việc làm nêu trên của UBND xã Ninh Hiệp, gia đình ông Chỉnh tiếp tục làm đơn khiếu nại. Sau đó, đến ngày 05/7/2017, UBND huyện Gia Lâm ban hành Quyết định số 8643/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Chỉnh.

Tuy nhiên, gia đình ông Chỉnh tiếp tục không đồng ý với quan điểm của UBND huyện Gia Lâm đưa ra tại Quyết định giải quyết khiếu nại nên đã gửi đơn khởi kiện đến TAND TP. Hà Nội để yêu cầu hủy Quyết định 63/QĐ-UB và Quyết định 8643/QĐ-UBND của UBND huyện Gia Lâm.

Điều đáng nói, khi vấn đề chưa được giải quyết thỏa đáng và các bên vẫn đang chờ phán quyết của Tòa án thì UBND huyện Gia Lâm vẫn cho thực hiện việc quây rào tôn diện tích đất ao mà gia đình ông Chỉnh vẫn sử dụng ổn định nhiều năm nay.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Chỉnh cho biết không đồng ý với việc làm của UBND huyện Gia Lâm bởi còn phải chờ phán quyết của TAND TP. Hà Nội. ''Chúng tôi chỉ đồng ý để UBND huyện Gia Lâm thực hiện công việc của mình khi nào tòa có phán quyết. Việc UBND huyện Gia Lâm thu hồi đất của gia đình chúng tôi mà không đưa ra được lý do thỏa đáng và không tuân theo trình tự, thủ tục khi thu hồi đất là đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình chúng tôi", ông Nguyễn Văn Chỉnh bức xúc.

Trước sự việc này, đề nghị UBND TP. Hà Nội, UBND huyện Gia Lâm chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng vào cuộc làm rõ, xử lý dứt điểm khiếu nại người dân tránh khiếu nại vượt cấp, kéo dài làm ảnh hưởng đến quyền lợi của công dân.

TAND TP. Hà Nội ngày 21/08/2017 đã Thông báo thụ lý vụ án hành chính sơ thẩm số 201/2017/TLST-HC ngày 17/8/2017 giữa người khởi kiện là ông Nguyễn Văn Chiến (SN 1955), ông Nguyễn Văn Chỉnh (SN 1958), trú tại thôn 7, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm với người bị kiện là Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm, địa chỉ tại số 10 Ngô Xuân Quản, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm.

Theo nội dung khởi kiện, ông Nguyễn Văn Chiến và ông Nguyễn Văn Chỉnh khởi kiện vụ án hành chính yêu cầu TAND TP. Hà Nội hủy Quyết định số 8643/QĐ-UBND ngày 5/7/2017 và Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 4/2/2002 của Chủ tịch UND huyện Gia Lâm về quản lý đất đai liên quan đến thửa đất ao tại xóm 7, xã Ninh Hiệp.

Căn cứ vào Luật Tố tụng hành chính, TAND TP. Hà Nội thông báo cho Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm, UBND xã Ninh Hiệp và những người có quyền lợi và nghĩa vụ được biết.

Tại Thông báo, TAND TP. Hà Nội yêu cầu trong thời hạn 10 ngày nhận được thông báo, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm, UBND xã Ninh Hiệp và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án phải gửi cho Tòa hành chính TAND TP Hà Nội ý kiến bằng văn bản đối với yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn Chiến và ông Nguyễn Văn Chỉnh cùng các tài liệu liên quan theo đúng quy định pháp luật.


Báo TN&MT sẽ tiếp tục thông tin.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO