Đồng Nai: Tạo đột phá thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành TN&MT

Nguyễn Tú| 04/02/2020 12:01

(TN&MT) - Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của ngành TN&MT Đồng Nai, Sở TN&MT Đồng Nai tập trung triển khai xây dựng, phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành TN&MT cũng như các nhiệm vụ chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Kết quả khả quan

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho biết, năm 2019, Sở TN&MT Đồng Nai đã cùng với ngành TN&MT nỗ lực triển khai thực hiện, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo Chương trình công tác của Bộ TN&MT, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Đồng Nai và Chương trình công tác của UBND tỉnh Đồng Nai, các nhiệm vụ thường xuyên của ngành TN&MT và cũng đã đạt được một số kết quả nổi bật, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về TN&MT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Trong đó, Sở TN&MT đã hoàn thành xây dựng, trình HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2020 và Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; hoàn thành công tác kiểm đếm, chi trả bồi thường đối với phần diện tích đất tổ chức và hoàn thành xuất hồ sơ kỹ thuật thửa đất phục vụ  việc kiểm đếm, bồi thường đối với phần diện tích đất của hộ gia đình, cá nhân trong phạm vị 5.000ha xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Sở TN&MT Đồng Nai đã hoàn thành rà soát, xác định khối lượng công việc còn tồn sau Hội nghị tổng kết dự án tổng thể hồ sơ địa chính và tổ chức bàn giao các địa phương để tiếp tục triển khai thực hiện. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, hàng tháng tiến hành kiểm tra, đôn đốc các địa phương tập trung thực hiện xử lý khối lượng công việc và có báo cáo kết quả thực hiện, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ xử lý khối lượng công việc đúng kế hoạch.

Sở TN&MT Đồng Nai có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả vào công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa của tỉnh

Đặc biệt, Sở TN&MT Đồng Nai đã tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra là 6.350 tỷ đồng/180 tỷ đồng. Sở TN&MT còn tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Chỉ thị số 10 về chấn chỉnh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Chỉ thị số 07 về chấn chỉnh công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh. Qua đó, từng bước siết chặt quản lý đất đai cũng như hạn chế được tình trạng tự ý phân lô, tách thửa đất trái quy định.

Cũng trong năm 2019, Sở TN&MT Đồng Nai đã hoàn thành 7/7 chỉ tiêu về môi trường theo Nghị quyết của Tỉnh ủy Đồng Nai đề ra. Trong đó, Sở TN&MT đã hoàn thành công tác quan trắc các thành phần môi trường theo kế hoạch đề ra. Qua đó, kịp thời theo dõi, giám sát, cảnh báo về chất lượng môi trường. Ngoài ra , Sở TN&MT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, đã thu được trên 5,6 tỷ đồng, vượt 2,26 lần so với chỉ tiêu năm 2019 là 2,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Đồng Nai đã tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp có vi phạm, đưa công tác quản lý về TN&MT trên địa bàn tỉnh từng bước đi vào nền nếp. Mặt khác, Sở TN&MT đã kịp thời tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện, góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở pháp lý, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ quản lý về TN&MT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ngoài ra, Sở TN&MT còn tập trung triển khai thực hiện Đề án phân loại rác tại nguồn và đã tổ chức triển khai lựa chọn các địa điểm thực hiện thí điểm việc thu gom chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của các hộ dân tại trên địa bàn; tham mưu tổ chức họp để lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai chủ trì họp nghe các Sở, ngành, địa phương báo cáo kết quả thực hiện Đề án phân loại rác tại nguồn trên địa bàn tỉnh - giai đoạn 2 và chỉ đạo các giải pháp để thực hiện có hiệu quả Đề án.

Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã quản lý chặt chẽ các nguồn tài nguyên khoáng sản như: đất, đá, cát, sỏi… trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai có báo cáo gửi Bộ TN&MT về kết quả thực hiện công tác quản lý hoạt động khoáng sản năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Sở TN&MT đã hoàn thành nhiệm vụ Lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước; xây dựng, cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Mặt khác, Sở TN&MT đã hoàn thành rà soát và trình UBND tỉnh Đồng Nai xem xét, sửa đổi, bổ sung bộ thủ tục hành chính đã ban hành kèm theo Quyết định số 3464 ngày 2/10/2018. Đồng thời, trình UBND tỉnh xem xét và ban hành thủ tục, quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân. Sở TN&MT còn hoàn thành giải quyết 5.930 hồ sơ. Trong đó, đúng và trước hạn là 5.697 hồ sơ, đạt tỷ lệ gần 96%.

Giải pháp hoàn thành

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho hay, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Sở TN&MT sẽ tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai quản lý chặt chẽ đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, sử dụng hợp lý tài nguyên đất đai và khai thác hiệu quả để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; kiên quyết thu hồi đất theo quy định pháp luật đối với những dự án không đưa đất vào sử dụng hoặc triển khai chậm tiến độ, sử dụng đất sai mục đích, vi phạm pháp luật đất đai.

Cùng với đó, Sở TN&MT Đồng Nai tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thuộc trách nhiệm của Sở TN&MT, đảm bảo bàn giao mặt bằng và giải ngân theo đúng tiến độ. Sở TN&MT sẽ phối hợp lập Quy hoạch tỉnh Đồng Nai. Trong đó, tập trung lập phương án khoanh vùng sử dụng theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện để tích hợp trong quy hoạch tỉnh Đồng Nai.

Đồng thời, Sở TN&MT Đồng Nai tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai; tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương thực hiện và tổng hợp, báo cáo Bộ TN&MT đúng thời gian quy định; thực hiện có hiệu quả Phương án khai thác, quản lý và sử dụng quỹ đất công và các Kế hoạch của UBND tỉnh.

Ngoài ra, Sở TN&MT Đồng Nai sẽ hoàn thiện, trình duyệt và triển khai thực hiện Dự án Hoàn thiện và phát triển cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 tiến tới hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu; tập trung hoàn thành kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh; xử lý dứt điểm các tồn tại liên quan đến đất nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh; tập trung thanh, kiểm tra chuyên ngành TN&MT đối với các nội dung đang được dư luận quan tâm.

Đối với công tác quản lý môi trường; Sở TN&MT phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Đồng Nai. Cụ thể, thu gom, xử lý 100% chất thải y tế; 100% chất thải nguy hại; 100% chất thải công nghiệp không nguy hại; 100% chất thải rắn sinh hoạt. Trong đó, đảm bảo tỷ lệ chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt khoảng 15%; 100% các khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh có trạm xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn môi trường; 100% các khu công nghiệp có nước thải ổn định được lắp đặt hệ thông quan trắc nước thải tự động.

Để hoàn thành các chỉ tiêu về môi trường, Sở TN&MT Đồng Nai tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, nhất là các nguồn thải; kiểm soát việc bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp và ngoài khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh và không để xảy ra sự cố về môi trường. Ngoài ra, chú trọng công tác quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản; ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

Sở TN&MT Đồng Nai tập trung xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu theo Chương trình công tác của Bộ TN&MT, Nghị quyết của Tỉnh ủy và Chương trình công tác của UBND tỉnh Đồng Nai theo đúng phương châm hành động của Chính phủ năm 2020 là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả".

Sở TN&MT Đồng Nai cũng sẽ tổ chức thực hiện nhiệm vụ quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn và đề xuất giải pháp quản lý hiệu quả; điều chỉnh, bổ sung mạng lưới quan trắc môi trường, đánh giá tổng hợp về chất lượng nguồn nước sông suối trên địa bàn tỉnh; tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại trong quan trắc môi trường tự động; tập trung đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao, có khả năng tiếp cận, sử dụng thành thạo các công nghệ cảnh báo sớm ô nhiễm môi trường.

Mặt khác, Sở TN&MT Đồng Nai sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành công việc và giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực TN&MT; phấn đấu giải quyết thủ tục hành chính đúng và trước hạn đạt tỷ lệ 96% đối với hồ sơ tổ chức và hộ gia đình, cá nhân; rà soát, sửa đổi bộ thủ tục hành chính, quy trình giải quyết thủ tục hành chính về TN&MT. Trong đó, Sở TN&MT tập trung rà soát các điểm chưa phù hợp, đề xuất Bộ TN&MT xem xét, sửa đổi…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng Nai: Tạo đột phá thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành TN&MT
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO