Môi trường

Đồng Nai: Chú trọng quản lý, bảo vệ môi trường

Tường Tú 02/11/2023 - 09:23

(TN&MT) - Tỉnh Đồng Nai đã và đang triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của tỉnh Đồng Nai.

Mở rộng mạng lưới quan trắc

Theo Sở TN&MT Đồng Nai, để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả đánh giá tác động môi trường, công tác thẩm định các báo cáo đánh giá tác động môi trường luôn được tỉnh tổ chức chặt chẽ đúng theo quy định, góp phần ngăn ngừa ô nhiễm môi trường đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Để kiểm soát chặt chẽ chất lượng nước thải của các khu công nghiệp (KCN), các cơ quan chức năng cũng đã thực hiện thu mẫu nước thải sau xử lý của các KCN và thông báo chất lượng nước thải đến các chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng các KCN để biết và kiểm soát hệ thống xử lý nước thải sau xử lý và có biện pháp xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

quan-trac-nuoc-thai-kcn.jpg
Đồng Nai quan tâm đầu tư hệ thống quan trắc nước thải tự động tại các khu công nghiệp nhằm kiểm soát chặt chẽ chất lượng nước thải sau xử lý.

Thực hiện theo Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2025, đến năm 2019, mạng lưới quan trắc thực hiện bao gồm 547 vị trí. Trên cơ sở kết quả quan trắc chất lượng các thành phần môi trường, cơ quan chức năng cấp tỉnh đã kịp thời thông báo đến các địa phương về diễn biến chất lượng môi trường. Đồng thời, qua việc tăng cường giám sát việc vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung của các KCN cũng đã góp phần kiểm soát chặt chẽ hơn và đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra đạt quy chuẩn môi trường.

Tỉnh Đồng Nai còn giám sát nhiều cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, bao gồm các khu xử lý chất thải, các nguồn thải tại khu vực giáp ranh giữa các tỉnh, các nguồn xả thải có lưu lượng lớn, kịp thời có văn bản thông báo đến các cơ sở để chấn chỉnh, xử lý đối với các trường hợp xử lý chất thải chưa đạt yêu cầu. Đối với giám sát chất lượng môi trường không khí xung quanh, tỉnh có văn bản gửi các đơn vị liên quan và doanh nghiệp để kịp thời hướng dẫn thực hiện biện pháp xử lý để kiểm soát ô nhiễm. Qua đó, nhiều năm trở lại đây, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh được kiểm soát chặt chẽ, kịp thời ngăn ngừa phát sinh điểm nóng về môi trường.

Mạng lưới quan trắc luôn được mở rộng và điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Ngày 31/7/2020, UBND tỉnh Đồng Nai đã có Quyết định số 2676/QĐ-UBND phê duyệt mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 để thực hiện quan trắc các thành phần môi trường, gồm: 166 vị trí quan trắc nước mặt, 115 giếng quan trắc nước dưới đất, 146 vị trí quan trắc không khí, 92 vị trí quan trắc đất; vận hành 5 trạm quan trắc nước mặt tự động, 2 trạm quan trắc không khí tự động và các trạm quan trắc nước thải tại các KCN; tiếp tục quan trắc không khí khu vực triển khai thực hiện dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.

Kiểm soát chặt chẽ ô nhiễm

Hàng năm, Sở TN&MT Đồng Nai đều thực hiện kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường khoảng 250 doanh nghiệp, cơ sở; tổ chức thu mẫu để giám sát chất lượng nước thải định kỳ hàng tháng tại 30 KCN đang hoạt động; kiểm tra tình hình thực hiện cam kết bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp. Kết quả kiểm tra cho thấy, phần lớn các doanh nghiệp đều chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp chưa chấp hành đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường. Đối với những trường hợp vi phạm gây ô nhiễm môi trường, tỉnh Đồng Nai kiên quyết xử lý hành chính và yêu cầu đơn vị vi phạm phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.

Để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ môi trường, giúp địa phương thực hiện mục tiêu phát triển bền vững trong thời gian tới, tỉnh Đồng Nai sẽ đảm bảo 100% cơ sở sản xuất xây dựng mới phải có công nghệ tiên tiến, xử lý các loại chất thải đạt quy chuẩn môi trường; đảm bảo 100% KCN, cụm công nghiệp đã và đang hoạt động đều có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn môi trường; thu gom, xử lý 100% các loại chất thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp không nguy hại, chất thải nguy hại, chất thải y tế; tỷ lệ khu đô thị có hệ thống thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt tập trung đến năm 2025 đạt trên 25%...

Để thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu trên, tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung thực hiện tốt công tác lập, thẩm định và thực hiện nghiêm báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án được phê duyệt; không thu hút đầu tư các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường, tiêu tốn tài nguyên; kiểm soát chặt chẽ ô nhiễm môi trường, nhất là tại các KCN, cụm công nghiệp, khu đô thị...; tiếp tục đầu tư xây dựng và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các KCN, cụm công nghiệp; tăng cường công tác quản lý về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Đồng Nai cũng sẽ tập trung hoàn thiện mạng lưới quan trắc môi trường; đầu tư thiết bị quan trắc, nhất là quan trắc tự động; hoàn thiện cơ sở dữ liệu về môi trường và xây dựng cơ chế chia sẻ, trao đổi dữ liệu, thông tin về môi trường trong tỉnh Đồng Nai với Trung ương và các tỉnh, thành lân cận; phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật về môi trường, đặc biệt là hệ thống thoát nước, xử lý nước thải tập trung tại các đô thị; thực hiện tốt công tác thanh, kiểm tra về bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc khắc phục triệt để ô nhiễm môi trường; thu hút đầu tư, đưa diện tích đất đã kết thúc khai thác khoáng sản vào sử dụng cho các mục đích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng Nai: Chú trọng quản lý, bảo vệ môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO