Ngành TN&MT

Sở TN&MT Đồng Nai: Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Tường Tú 10/01/2024 - 21:09

(TN&MT) - Chiều 10/1, Sở TN&MT Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Ông Võ Văn Phi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

sdn1.jpg
Ông Võ Văn Phi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Thường - Phó Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Năm 2023, Sở TN&MT đã tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường (BVMT) và ứng phó với biến đổi khí hậu theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, Chương trình công tác của UBND tỉnh Đồng Nai. Trong đó, tập trung thực hiện công tác quản lý đất đai, từ đó góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, công tác quản lý, BVMT đã đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Đề án Quản lý chất thải rắn sinh hoạt, Kế hoạch BVMT năm 2023 và Chỉ thị về công tác quản lý, BVMT năm 2024; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch, tổ chức kiểm tra thực tế tại 162 cơ sở theo Kế hoạch triển khai tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT và tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện.

Ngoài ra, Sở TN&MT Đồng Nai đã tăng cường quản lý tài nguyên nước, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật tài nguyên nước; rà soát quy hoạch, xác định trữ lượng các mỏ đất, đá phục vụ các công trình trọng điểm; tham mưu báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong khai thác vật liệu san lấp cho các dự án trọng điểm; tham mưu ban hành Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và tổ chức Hội nghị tổng kết theo quy định.

sdn2.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Thường - Phó Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai báo cáo tại Hội nghị

Đặc biệt, công tác cải cách hành chính đã đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là giải quyết thủ tục hành chính đạt chỉ tiêu đề ra, nhiều mô hình đem lại hiệu quả tích cực. Qua đó, nâng cao sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp. Sở TN&MT còn tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính 18/93 thủ tục, đạt 19,35%, vượt chỉ tiêu 10%. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 vượt chỉ tiêu đề ra, tỷ lệ giải quyết hồ sơ tổ chức và cá nhân đều đúng hạn trên 99%.

Phát biểu chủ trì Hội nghị, ông Đặng Minh Đức - Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai nhận định: Bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2023 như trên, vẫn còn một số nhiệm vụ đã được triển khai thực hiện nhưng vẫn còn tồn tại hạn chế do những nguyên nhân chủ quan và khách quan. Cụ thể, tiến độ lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp tỉnh còn chậm; công tác đấu giá quyền sử dụng đất chưa đạt yêu cầu; công tác thanh tra, kiểm tra mặc dù đã được tăng cường chỉ đạo, tích cực thực hiện nhưng vẫn còn tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản…, nên cần phải được tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt trong năm 2024.

sdn3.jpg
Ông Đặng Minh Đức - Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Võ Văn Phi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết: Trong năm 2023, mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng Sở TN&MT Đồng Nai đã nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc lớn, trong đó có nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng theo Nghị quyết của Tỉnh ủy và Chương trình công tác của UBND tỉnh Đồng Nai. Sở TN&MT đã tham mưu ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành TN&MT, đưa pháp luật đi vào đời sống, nâng cao hiệu quả thi hành; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, đem lại hiệu quả cao trong giải quyết thủ tục hành chính; kịp thời hướng dẫn các địa phương xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm quốc gia.

Để tiến tới hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, ông Võ Văn Phi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị: Sở TN&MT cần triển khai Luật Đất đai (sửa đổi) ngay sau khi được ban hành, kịp thời đưa các quy định pháp luật về đất đai đi vào thực tiễn; thực hiện tốt công tác định giá đất cụ thể và bồi thường, hỗ trợ tái định cư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, giám sát các dự án sau giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và tham mưu xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Đồng Nai chủ trì xây dựng kế hoạch tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 3263/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án quản lý chất thải rắn sinh hoạt, quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn; tiếp tục thực hiện quan trắc chất lượng môi trường định kỳ; giám sát chặt chẽ diễn biến các thành phần môi trường và kịp thời thông báo, cảnh báo kết quả quan trắc môi trường đến các sở, ban, ngành và địa phương.

sdn4.jpg
Quang cảnh Hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Đồng thời, Sở TN&MT Đồng Nai tham mưu tổ chức triển khai Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); tham mưu quản lý chặt chẽ khai thác, kinh doanh khoáng sản theo Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 27/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Căn cứ Nghị quyết số 106/2023/QH15 ngày 28/11/2023 của Quốc hội và hướng dẫn của Chính phủ, Sở TN&MT triển khai và tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai đăng ký khu vực khai thác vật liệu san lấp phục vụ thi công đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Song song đó, Sở TN&MT Đồng Nai tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện ra các sai phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường và tham mưu xử lý thật nghiêm khắc; nghiên cứu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và thực hiện chuyển đổi số, đặc biệt là giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường...; góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của tỉnh Đồng Nai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sở TN&MT Đồng Nai: Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO